Novela zákona o advokácii (účinná od 01.01.2013)

Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii dňa 18.10.2012. Novela prináša nasledovné zmeny.

  • predĺženie minimálnej dĺžky povinnej praxe advokátskeho koncipienta na 5 rokov
  • zavedenie denných výkazov praxe advokátskeho koncipienta
  • limit minimálneho poistného plnenia pre advokáta – fyzickú osobu v samostatnej poistnej zmluve vo výške 100.000 Eur
  • možnosť advokátov zamestnávať advokátskeho koncipienta až po uplynutí 3 rokov zápisu v zozname advokátov
  • maximálny počet advokátskych koncipientov, ktorý sú školení jedným advokátom je stanovený novelou na troch
  • kreovanie odvolacej disciplinárnej komisie ako nového orgánu Slovenskej advokátskej komory
  • zmena spôsobu určenia výšky príspevku na činnosť komory: výška príspevku bude určená ako 1/3 priemernej mesačnej mzdy  zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka
  • zavedenie možnosti podmienečného odloženia výkonu disciplinárneho opatrenia
  • zavedená možnosť informovania verejnosti advokátom, združením alebo obchodnou spoločnosťou založenou na výkon advokácie o poskytovaní právnych služieb prostredníctvom reklamy

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Pokuta za diaľničnú známku – ako sa brániť?

Včera mi prišiel rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla. Dopustila som sa spáchania deliktu podľa ustanovenia §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako sa brániť voči susedovým zvieratám-vnikanie na pozemok, túlavé mačky

Susedove mačky nám už viac ako dva roky po sebe ničia našu úžitkovú záhradu a aj ostatnú časť záhrady. Doslovne si...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trestné oznámenie na cudzinca za TČ spáchaný v cudzine

Chcem sa spýtať, či je možné ako fyzická osoba na Slovensku podať trestné oznámenie o krádeži, ktorej páchateľom je obyvateľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie