Novela zákona o advokácii (účinná od 01.01.2013)

Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii dňa 18.10.2012. Novela prináša nasledovné zmeny.

  • predĺženie minimálnej dĺžky povinnej praxe advokátskeho koncipienta na 5 rokov
  • zavedenie denných výkazov praxe advokátskeho koncipienta
  • limit minimálneho poistného plnenia pre advokáta – fyzickú osobu v samostatnej poistnej zmluve vo výške 100.000 Eur
  • možnosť advokátov zamestnávať advokátskeho koncipienta až po uplynutí 3 rokov zápisu v zozname advokátov
  • maximálny počet advokátskych koncipientov, ktorý sú školení jedným advokátom je stanovený novelou na troch
  • kreovanie odvolacej disciplinárnej komisie ako nového orgánu Slovenskej advokátskej komory
  • zmena spôsobu určenia výšky príspevku na činnosť komory: výška príspevku bude určená ako 1/3 priemernej mesačnej mzdy  zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka
  • zavedenie možnosti podmienečného odloženia výkonu disciplinárneho opatrenia
  • zavedená možnosť informovania verejnosti advokátom, združením alebo obchodnou spoločnosťou založenou na výkon advokácie o poskytovaní právnych služieb prostredníctvom reklamy

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Dotácia na nájomné z dôvodu koronavírusu

Máme s.r.o. venujúcu sa na Slovensku technickej podpore (zákazníkom produktov, ktoré si v zahraničí od našich partnerských spoločností kúpia zákazníci).  ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Obmedzenie platieb v hotovosti počas krízovej situácie (COVID-19)

Chcem kúpiť obchodný podiel jednej spoločnosti a zaplatiť zaň kúpnu cenu vyššej hodnoty. Moja účtovníčka mi povedala, že to spraviť nemôžem vzhľadom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nájomná zmluva so Slovenským vodohospodárskym podnikom

Požiadal som Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, generálne riaditeľstvo v Banskej Štiavnici o informáciu kedy bude uzatvorená nájomná alebo kúpna...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie