Postúpenie pohľadávky, prevzatie dlhu a iné prípady zmien v subjektoch

V zásade je potrebné rozlišovať nasledovné prípady, kedy by mohlo dôjsť k zmene v osobe veriteľa alebo dlžníka.

Prevzatie dlhu

Na to, aby sa dlžník zbavil svojho záväzku a ten prebrala tretia osoba ako nový dlžník sa vyžaduje súhlas veriteľa. Pôvodný dlžník tak prestáva byť zaviazaný splniť svoj dlh veriteľovi, ale táto povinnosť prejde na nového dlžníka. Bez súhlasu veriteľa však nie je možné účinné prevzatie dlhu.

Rovnako tak nie je možné prevziať dlh ani bez súhlasu dlžníka dohodou s veriteľom. V tomto prípade pôvodný dlžník zostáva naďalej zaviazaný veriteľovi popri ďalšom dlžníkovi, ktorý uzavrel zmluvu s veriteľom. Plnením nového dlžníka zanikne aj záväzok pôvodného dlžníka.

Pristúpenie k záväzku

Pri pristúpení k záväzku sa nemení pôvodný dlžník. Mmôžu nastať dva prípady:

  1. Dohoda tretej osoby s veriteľom bez súhlasu dlžníka, ktorou sa tretia osoba zaviaže veriteľovi, že splní peňažný záväzok dlžníka. Tu bude tretia osoba vystupovať popri pôvodnom dlžníkovi. V tomto prípade bude okrem pôvodného dlžníka zaviazaná veriteľovi aj tretia osoba ako nový dlžník, obaja solidárne, tzn., že veriteľ môže požadovať plnenie od ktoréhokoľvek z nich. Zákon v tomto prípade vyžaduje písomnú formu dohody.
  2. Dohoda tretej osoby s dlžníkom zaviaže len tretiu osobu poskytovať plnenie namiesto dlžníka veriteľovi. K zmene subjektov ani obsahu dlžníkovho záväzku tu však nedochádza.

Postúpenie pohľadávky

Pri postúpení pohľadávky sa súhlas dlžníka nevyžaduje. V zmluve je možné zakotviť aj potrebu súhlasu dlžníka s postúpením pohľadávky, nakoľko to pripúšťa § 525 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého nemožno postúpiť pohľadávku, ak by postúpenie odporovalo dohode s dlžníkom.

Tu upozorňujeme, že postúpenie pohľadávky je povinný postupca bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi. Namiesto oznámenia postúpenia postupcom môže postúpenie postupník dlžníkovi preukázať. Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Získanie oprávnenia na podnikanie v oblasti poskytovania pôžičiek

Chcem si založiť s.r.o. a ponúkať ľuďom pôžičky do 1.000 EUR na dobu od 3 mesiacov do 12 mesiacov. Pôžičky budú poskytované...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Paušálne trovy exekútora pri zastavení starej exekúcie

Môže exekútor žiadať paušálnu odmenu za starú exekúciu, ktorá bola zastavená začatím konkurzu po šestnástich rokoch? Možno použiť zákon 233/2019 ? (4) Exekútor nemá...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vyhlásenie konkurzu a úhrada odmeny a výdavkov predbežného správcu

Dobrý deň, ja sa chcem spýtať, ak s.r.o. podá návrh na vyhlásenie konkurzu, zaplatí preddavok na úhradu odmeny a výdavkov...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie