Požičal som peniaze, ako ich mám vymáhať?

Otázka:

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, jedna osoba si odo mňa požičala peniaze na základe ústnej dohody s lehotou splatenia 2 mesiace. Odvtedy uplynulo už 6 mesiacov. Dotyčná osoba posledný mesiac nereaguje na správy. Vedeli by ste mi prosím Vás nejak poradiť, akou cestou vymáhať peniaze?

Odpoveď:

V zásade je možné vyzvať dlžníka, aby dobrovoľne pôžičku vrátil. Výzvu môže zaslať aj advokát. V tomto prípade môže mať väčšiu váhu, nakoľko dlžník si je vedomý, že vec už rieši advokát.  

Pokiaľ máte za to, že výzva bude neúspešná, je ďalšou možnosťou obrátiť sa na súd so žalobou o zaplatenie. Nakoľko by išlo o peňažné plnenie, môže sa podať aj návrh na vydanie platobného rozkazu (prípadne aj v upomínacom konaní), avšak tu upozorňujeme, že súd vydá platobný rozkaz len v prípade „ak je možné vo veci samej alebo o jej časti rozhodnúť na základe skutočností tvrdených žalobcom, o ktorých súd nemá pochybnosti, najmä ak tieto skutočnosti vyplývajú z listinných dôkazov…“ Viac informácií k odporu proti platobnému rozkazu nájdete tu.

Pokiaľ nemáte dostatok dôkazov a bude potrebné vykonať ďalšie dokazovanie na preukázanie Vašich tvrdení (emailová / sms komunikácia, výsluchy svedkov atď.), je potrebné podať žalobu na súd a súd vo veci nariadi pojednávanie. Ak dokážete, že došlo k poskytnutiu pôžičky a dlžník Vám ju neuhradil v lehote splatnosti, súd pravdepodobne rozhodne vo Váš prospech a na základe daného rozsudku môžete dlžnú sumu vymáhať prostredníctvom exekútora. 

K procesu vymáhania pohľadávky si môžete prečítať aj tu.