Povolenie na predaj tabakových výrobkov

Predaj rôznych druhov tovaru je vo všeobecnosti možný na základe voľnej živnosti s odporúčaným znením „kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).“ Pre niektoré kategórie tovaru však právny poriadok predpisuje ďalšie osobitné podmienky. Prísna regulácia sa vzťahuje napr. na tabakové výrobky, ktoré sú uvádzané na slovenský trh. Právny poriadok pomerne podrobne upravuje okrem iného aj požiadavky na zložky tabakových výrobkov. Uvedenú problematiku načrtneme v dnešnom článku.

Tip

Prečítajte si aj: Povolenie na predaj alkoholu

Tabakové výrobky 

Legálne definície jednotlivých výrobkov z tabaku sú zakotvené v zákone č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tabakovým výrobkom vo všeobecnosti je v zmysle § 2 ods. 3 písm. d) uvedeného zákona „výrobok, ktorý sa môže spotrebúvať a pozostáva aspoň čiastočne z tabaku alebo aj z geneticky modifikovaného tabaku.“ Okrem toho, uvedené ustanovenie zakotvuje aj legálne definície jednotlivých tabakových výrobkov ako napr. cigareta, cigara, žuvací tabak alebo tabak do vodnej fajky. 

Každý výrobok z tabaku, ktorý nie je výslovne uvedený v spomínanom paragrafe sa považuje za novú kategóriu tabakových výrobkov. 

Zložky tabakových výrobkov 

Jednou z povinností, ktoré zaväzujú výrobcu, dovozcu alebo distribútora tabakových výrobkov, je povinnosť predložiť Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky zoznam všetkých zložiek a ich množstiev použitých pri výrobe tabakových výrobkov určených na predaj v Slovenskej republike, a to vo vzostupnom poradí podľa hmotnosti každej zložky obsiahnutej v tabakových výrobkoch, informácie o emisiách a ich úrovniach prípadne, ak sú k dispozícii, aj informácie o ďalších emisiách a ich úrovniach. 

Vo vzťahu k zložkám tabakových výrobkov zákon č. 89/2016 Z. z. v § 5 presne vymedzuje, aké prídavné látky nesmú byť obsiahnuté v tabakových výrobkoch uvádzaných na slovenský trh. Jedná sa o:

  • vitamíny a prídavné látky, ktoré vytvárajú dojem, že tabakový výrobok je prospešný pre zdravie alebo predstavuje znížené zdravotné riziko
  • kofeín alebo taurín, prídavné látky a stimulujúce zložky, ktoré sa spájajú so zvýšením energie a vitality
  • látky, ktorých vlastnosti spôsobujú sfarbenie emisií
  • látky, ktoré uľahčujú inhaláciu a vstrebávanie nikotínu pri tabakových výrobkoch na fajčenie
  • látky, ktoré majú karcinogénne, mutagénne a reprotoxické vlastnosti v nezhorenej podobe

Naopak zložky, ktoré je dovolené pridávať do tabakovej suroviny a ktoré je možné použiť pri výrobe jednotlivých kategórií zložiek tabakových výrobkov sú výslovne vymedzené vo Vyhláške č. 212/2012 Z. z. 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie