Ako postupovať ak dohodu o BSM podpisuje nevidiaca osoba?

Otázka:

S bývalou manželkou chceme vyporiadať BSM, dohodnúť sa, je však nevidiaca. Môže podpísať túto dohodu?

Odpoveď:

V tomto prípade je potrebné, aby dohoda o vyporiadaní BSM bola spísaná vo forme notárskej zápisnice. Aj osoby, ktoré sú nevidiace môžu podpísať či už dohodu o vyporiadaní BSM alebo inú zmluvu. Na túto situáciu myslí Občiansky zákonník, ktorý v § 40 ods. 6 uvádza, že ak osoba nemôže čítať (napríklad je nevidiaca alebo slabozraká) alebo písať (je ochrnutá), je potrebná úradná zápisnica. V praxi sa tým myslí notárska zápisnica. 

Uvedené sa nevyžaduje, pokiaľ osoba je schopná oboznámiť sa s textom dokumentu či už pomocou rôznych prístrojov, špeciálnych pomôcok alebo aj pomocou inej osoby, ktorú si vyberie a ktorá jej obsah listiny prečíta, prípadne pretlmočí do znakovej reči. Podmienkou však je, že je schopná listinu následne vlastnoručne podpísať.