Dedičské právo

Zastupovanie dediča v dedičskom konaní na Slovensku

Žijem v zahraničí, zomrela mi mama na Slovensku. Bol som notárom zavolaný na dedičské konanie na Slovensku, avšak nemôžem sa zúčastniť,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nakladanie s dedičstvom pred ukončením dedičského konania

Moja mama za života vlastnila poľnohospodársku pôdu, ktorá je súčasťou poľovného revíru. Mama zomrela tento rok, dedičské konanie nebolo zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Neodkladné opatrenie – zákaz nakladania s vecami

Je nejaká možnosť zablokovať prípadný predaj domu, ak som požiadala o obnovu dedičského konania?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa stávam vlastníkom zdedeného majetku?

Som dedič v nepriamom rade. Nehnuteľnosť som nadobudol dodatočným dedením po matke poručiteľky (nebolo v r. 1964 prededené na poručiteľku)....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vydedenie

Chcela by som vás požiadať o stretnutie a poskytnutie právnej rady ako postupovať vo veci dedičstva po mojich zomrelých starých rodičoch. Po...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Započítanie daru a zisťovanie hodnoty daru v dedičskom konaní

V roku 2010 mi matka darovala byt v ktorom bývala až do svojej smrti v roku 2016. Po jej smrti...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Lehoty notára v dedičskom konaní

Chcela by som vedieť, aká lehota plynie súdnemu notárovi na vydanie osvedčenia o dedičstve. Keďže matka zomrela v roku 2011...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Závet, posledná vôľa

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom spísania závetu. Jedná sa o moju mamu, ktorá je v zlom zdravotnom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ