Dedičské právo

Zastupovanie zosnulej pred ukončením dedičského konania

Moja mama za života vlastnila poľnohospodársku pôdu, ktorá je súčasťou poľovného revíru. Mama zomrela tento rok, dedičské konanie nebolo zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Neodkladné opatrenie – zákaz nakladania s vecami

Je nejaká možnosť zablokovať prípadný predaj domu, ak som požiadala o obnovu dedičského konania?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Závet som urobila pred uzatvorením manželstva, bude dcéra výlučnou dedičkou?

Ako rozvedená som závetom odkázala rodinný dom a úspory svojej dcére. Potom (po záveti ), som sa druhý krát vydala. Závet...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Čo ak príbuzná zomrie v domove dôchodcov a vlastní nehnuteľnosť

Notár pozýva dedičov na dedičské konanie alebo si dediči vyberajú sami notára? Ako je to, ak príbuzná zomrie v domove...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Dedia aj vnuci pri dedení zo zákona alebo len deti?

Chcel by som sa spýtať, či pri dedení zo zákona dedia aj vnuci alebo len deti.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Dedenie v prvom rade

Boli sme traja súrodenci a zomreli obaja a ostala som len ja. Chcem sa opýtať, či deti mojich zomrelých súrodencov...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako napadnúť osvedčenie o dedičstve

Po úmrtí matky som sa po roku a pol až na svoj dotaz na okresnom súde dozvedel, že dedičské konanie...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vydedenie

Chcela by som vás požiadať o stretnutie a poskytnutie právnej rady ako postupovať vo veci dedičstva po mojich zomrelých starých rodičoch. Po...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ