Ukončenie podnikania

Kedy zaniká živnosť?

Podľa § 57 ods. 1 živnostenského zákona oprávnenie zaniká smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva;...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako vyplniť oznámenie o ukončení podnikania?

Formulár „Oznámenie o ukončení podnikania“ je zverejnený na webovej stránke Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?ine-vzory-tlaciv a je potrebné vypĺňať ho podľa predtlače. Zdroj: Okresný...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ukončenie podnikania ak firma nedokáže splatiť svoje záväzky

Museli sme skončiť s podnikaním v reštauračných službách, pretože náklady prevyšovali zisky a ostala nám spoločnosť , ktorá už nedokáže...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výmaz cudzinca (mimo EÚ) z obchodného registra

Náš klient prechádza z podniku zahraničnej osoby (cudzinec) na klasickú živnosť (keďže získal trvalý pobyt na Slovensku, hľadí sa už...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ukončenie živnosti – povinnosti a daňové priznanie

Chcem zrušiť podnikanie ako fyzická osoba. Nemal som žiadny príjem za posedný kalendárny rok. Musím aj tak podať daňové priznanie?...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výmaz fyzickej osoby z obchodného registra

Ako dopravca vykonávajúci dopravu nad 3,5 tony som bol povinný sa zapísať do obchodného registra. Teraz som však činnosť dopravy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Žiadosť o vydanie potvrdenia o konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii

Rád by som vás požiadal o radu. Žiadame prostriedky z Audiovizuálneho fondu a potrebovali by sme tam potvrdenie, že nebol podaný návrh na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ