Apostila

Apostila dokladov pre použitie v zahraničí či na Slovensku. Apostilujeme pasy, občianske preukazy, technické preukazy, karty vodiča, rodné listy, diplomy či iné doklady o vzdelaní, výpisy z registra trestov, notárske podpisy, výpisy z listu vlastníctva, potvrdenie o osobnom stave, osvedčenie o štátnom občianstve, potvrdenie o daňovej rezidencii či iné dokumenty a licencie. Väčšinu dokumentov vieme zabezpečiť do 2 pracovných dní.

od 102 € za dokument
1 – 30 dní aj na počkanie, podľa typu dokumentu
Mám záujem o apostilu

Ako to prebieha?

 • Zašlite nám sken dokumentu na náš e-mail a my vám zašleme presnú cenovú ponuku
 • Doručíte nám originál dokumentu do našej kancelárie osobne alebo poštou
 • Zabezpečíme apostilu
 • V prípade potreby dokumenty úradne preložíme
 • Apostilované dokumenty Vám odovzdáme osobne, poštou alebo kuriérom do celého sveta

Cena za apostilu

 • Apostila matričných dokumentov (rodný list, sobášny list, úmrtný list, rozvodový rozsudok) 102 EUR – 112 EUR
 • Doklady o vzdelaní (vysvedčenia, diplomy, dodatky k diplomom) 102 EUR
 • Notár / podnikateľské dokumenty (čestné prehlásenia, plná moci, zmluvy, stanovy) 102 – 112 EUR
 • Výpis z registra trestov 112 EUR
 • Výpis z obchodného registra 112 EUR
 • Potvrdenie o daňovej rezidencii 112 EUR
 • Pas, občiansky preukaz 150 EUR
 • Potvrdenie o pobyte cudzinca 150 EUR
 • Zahraničné dokumenty – cena na vyžiadanie
 • Úradné preklady 30 EUR / normostrana

Čo je to Apostila (apostille)?

Apostila je pečiatka – doložka, ktorá sa väčšinou pridá na zadnú stranu originálu. Ide o vyššie overenie úradu, ktorý ho vydal, že mal na to oprávnenie. Až následne apostilovaný dokument môže byť uznaný v zahraničí

Zoznam krajín

Krajiny v ktorých je postačujúci apostil: Albánsko, Andorra, Antigua a Barbuda, Argentína, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belgicko, Belize, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brazília, Brunei, Bulharsko, Burundi, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Čína (len zvláštne správne jednotky Hong Kong a Macao), Dánsko, Dominika, Dominikánska republika, Ekvádor, El Salvador, Estónsko, Fidži, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grenada, Gruzínsko, Guatemala, Holandsko, Honduras, Chorvátsko, India, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Kapverdská republika, Kazachstan, Kirgizsko, Kolumbia, Kookove ostrovy, Kórea (južná), Kosovo, Kostarika, Lesotho, Libéria, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónia (Bývalá juhoslovanská republika), Maďarsko, Malawi, Malta, Maroko, Marshallove ostrovy, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Namíbia, Nemecko, Nikaragua (14.5.2013), Niue, Nórsko, Nový Zéland, Omán, Panama, Paraguaj, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Slovinsko, Spojené štáty americké, Srbsko, Surinam, Svazijsko, Sv. Lucia, Sv. Kitts a Nevis, Sv. Tomáš a Principov ostrov, Sv. Vincent a Grenadíny, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Tadžikistan, Taliansko, Tonga, Trinidad a Tobago, Turecko, Ukrajina, Uruguay (14.10.2012), Uzbekistan, Veľká Británia, Vanutu, Venezuela. Pri všetkých ostatných štátoch je potrebná superlegalizácia (vyššie overenie). 

Apostil sa vydáva v úradnom jazyku štátu vydania dokladu, preto na použitie v zahraničí je väčšinou potrebný aj úradný preklad dokumentu, ktorý Vám taktiež vieme zabezpečiť. 

Apostila osobných dokladov

Zabezpečujeme apostilu na osobné doklady – občianske preukay, pasy, technické preukazy, karty vodiča či iných osobných dokladov. Viac informácií apostile pasu či občianskeho preukazu nájdete tu.  

Apostila rodného listu a iných matričných dokumentov

Naša advokátska kancelária apostiluje okrem iných matričných dokladov aj rodné listy vydané v SR a taktiež aj osvedčenie o štátnom občianstve. Zabezpečíme apostilu aj na potvrdenie o osobnom stave. Viac informácii: apostila rodného listu, apostila sobášneho listu

Apostila podpisu notára na dokumentoch

Apostilou sa preukazuje hodnovernosť notára, ktorý podpis overil. Dokument musí podpísať priamo notár, prípadne notársky kandidát. Nie je možné apostilovať overenie, pokiaľ osvedčovaciu doložku podpísal iný zamestnanec notára. Viac informácii o apostile notársky osvedčených dokumentov

Apostilácia vysvedčení, diplomov a ich dodatkov

Častokrát osoby, ktoré študovali na Slovensku, potrebujú použiť svoj doklad o vzdelaní v zahraničí. Za týmto účelom inštitúcie vo vyššie uvedených krajinách vyžadujú doloženie diplomu, prípadne dodatku k diplomu, tzv. apostily. 

Viac informácií k apostilácii vysvedčení a diplomov sa dozviete tu. 

Apostil výpisu z obchodného registra

Pre použitie výpisu z obchodného registra v zahraničí je potrebný apostil, ktorý pozostáva z troch častí certificate of incorporation (dokument o založení spoločnosti), certificate of good standing (osvedčenie o existencii spoločnosti) a notarizovené potvrdenia o zozname konateľov.

Apostila výpisu z registra trestov

Výpis z registra trestov sa vydáva buď na Generálnej prokuratúre SR, alebo aj na pobočke Slovenskej pošty. Následne je dokument možný apostilovať. Nie je možné apostilovať overenú fotokópiu výpisu, ale vždy len originál. (Po overení originálu je však možné urobiť si overenú fotokópiu u notára a tú následne tiež apostilovať.) 

Pokiaľ má klient záujem, vieme mu zabezpečiť aj úradný preklad výpisu z registra trestov do jazyka štátu, v ktorom chce listinu použiť. Osvedčenie prekladateľa vieme tiež zariadiť. Viac informácií k apostile výpis z registra trestov

Potvrdenie o daňovej rezidencii

Verejnou listinou vydanou daňovým úradom na použitie v zahraničí je tzv. potvrdenie o daňovej rezidencii. Iný dokument (napr. potvrdenie platiteľa dane) nie je možné apostilovať. Na základe plnej moci vieme za Vašu spoločnosť vyžiadať  potvrdenie o daňovej rezidencii a následne ho apostilovať pre potreby použitia v zahraničí.  

Originál Potvrdenia o daňovej rezidencii musí byť podpísaný pracovníkom daňového úradu oprávneným podpisovať listiny na použitie v zahraničí. Dokument musí byť zároveň opatrený pečiatkou príslušného daňového úradu so štátnym znakom (36 mm). Prečítajte si viac o apostile potvrdenia o daňovej rezidencii tu

Apostila spoločenskej zmluvy a výpisu z OR

Postup apostilácie spoločenskej zmluvy a výpisu z OR:

 • Originál listiny podpíše štatutár spoločnosti pred notárom, príp. notárskym kandidátom
 • Dokument sa následne apostiluje
 • Súdny prekladateľ vyhotoví úradný preklad
 • Následne sa podľa potreby apostiluje aj preklad

Apostila výpisu z katastra nehnuteľností

Naša kancelária vie zabezpečiť apostilu na výpis z listu vlastníctva aj s prekladmi. Vieme taktiež zabezpečiť aj potvrdenie o tom, že osoba nevlastní na Slovensku žiadnu nehnuteľnosť.

Apostil dokumentov vydaných štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) 

Naša adovkátska kancelária Vám pomôže s celým procesom overenia dokumentov, stanovísk či certifikátov vydaných štátnym ústavom pre kontrolu liečiv pre použite v zahraničí. Zabezpečíme aj súdne preklady a taktiež apostilujeme prekladateľa. 

Apostilácia dokumentov potrebných pre prácu lekára či sestry v zahraničí

Chystáte sa ako lekár odísť pracovať do inej krajiny Európskej únie? Pravdepodobne sa bude od Vás vyžadovať predloženie dokumentácie ohľadne Vášho lekárskeho povolenia vykonávaného na Slovensku, napríklad predloženie diplomov o absolvovaní vzdelania, o špecializácii, vysvedčenia o štátnej skúške, licencie na výkon odborného zástupcu, potvrdenia Slovenskej lekárskej komory, výpisu z registra trestov, rodného listu a ďalších. Apostilu všetkých týchto, ako aj iných potrebných dokumentov vydaných na Slovensku, Vám vieme zabezpečiť v priebehu pár dní. 

Zabezpečíme apostilu aj na lekársku správu (anamnézu) vydanej lekárom v SR.


Referencie od klientov

AKMV poskytlo skvelú a spoľahlivú službu apostilácie pre môj diplom z Veľkej Británie. Ich profesionálny prístup a rýchle vybavenie ma nesmierne potešili. Odporúčam ich služby všetkým, ktorí potrebujú apostiláciu dokumentov.

Lucia Šimeková Phočkáreň

V mene Indonézskeho Veľvyslanectva v Bratislave, by som sa Vám chcela úprimne poďakovať za Vaše služby. Nachádzali sme sa v časovej tiesni kedy naša pani diplomatka odchádzala hneď v pondelok ráno, o to viac si ceníme Vašu ochotu prijať a vybaviť jej žiadosť aj napriek neskoršiemu času na konci týždňa. Tešíme sa na úspešnú spoluprácu.

Ramadhatun K. Nugraheny VEĽVYSLANECTVO INDONÉZSKEJ REPUBLIKY

Veľmi milé prekvapenie je pre mňa nadštandardná rýchlosť a profesionalita, s ktorou som sa u Vás stretla. Oceňujem aj snahu poradiť. Uľahčili ste mi život :) Veľká vďaka a určite sa opäť obrátim na Vás, keď budem v budúcnosti potrebovať riešiť akýkoľvek preklad, či apostiláciu.

Mgr. Janka Bittó Cigániková, MBA poslankyňa NR SR

Ďakujem za rýchly a profesionálny prístup advokátskej kancelárii AKMV advokátska kancelária s.r.o., Pluhová 17, 831 03  Bratislava, ktorá  zabezpečila nostrifikáciu dokladov o dosiahnutom vzdelaní za účelom prijatia študenta, ktorý vyštudoval strednú školu v Číne. VŠEM v Bratislave tohto študenta koncom augusta prijala podmienečne a dnes po doložení právoplatnej nostrifikácie môže pokračovať v riadnom štúdiu. Advokátsku kanceláriu doporučujem všetkým, ktorí potrebujú služby súvisiace s vybavením nostrifikácie.

Ing. Pavol Mikuška predseda predstavenstva KORD SIPOX a.s.

Rýchly, profesionálny prístup s orientáciou na výsledok. Doporučujem.

Martin Treskoň

Pred niekoľkými mesiacmi som si najala pani Veroniku Michalíkovú a ukázalo sa, že je to skvelé rozhodnutie. Poskytla mi vynikajúce právne rady a služby. Dôkladne mi tiež všetko vysvetlila a prešla si so mnou všetky sporné otázky. Zistila som, že je spoľahlivá, zdvorilá a profesionálna. Dôrazne odporúčam advokátsku kanceláriu AKMV bez výhrad.

Sladjana Stevanovic

Ďakujem za poskytnuté expresné služby spojené s apostiláciou dokumentácie potrebnej pre menovanie nového riaditeľa našej dcérskej firmy na Ukrajine po uzavretí hraníc z epidemiologických dôvodov.

Jozef Štalmach JAS-EXPORT Sobrance, spol. s r.o.
244 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Medzinárodný rodný list

Prečítajte si informácie Ako vybaviť rodný list a pas pre dieťa narodené v zahraničí

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výpis z registra trestov do zahraničia

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Apostilla vodičského preukazu / karty vodiča

Môj syn potreboval apostilovaný preklad vodičského preukazu pre kostarické úrady, v španielčine. Na základe toho mu vydajú tamojší vodičský preukaz,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie