Výpis z registra trestov do zahraničia

Otázka

Dobrý deň, ako získam slovenský výpis z registra trestov pre použitie do zahraniča? Aký je postup? 

Odpoveď:

Dobrý deň, 

ak máte záujem použiť slovenský výpis z registra trestov v zahraničí, je nutná apostila alebo superlegalizácia. Apostila postačuje v prípade väčšiny krajín. 

Postup: 

  1. Výpis z registra trestov si vyžiadate na ktorejkoľvek pobočke pošty alebo na prokuratúre.
  2. Doručíte originál na adresu: Legalizačné centrum, Pluhová 17, 831 03 Bratislava. Kontaktovať legalizačné centrum v Bratislave môžete aj na 0907 999 909 alebo office@akmv.sk. 

Legalizačné centrum zabezpečuje kompletne celý proces vrátane úradných prekladov. Stačí doručiť originál výpisu z registra trestov na danú adresu (poštou, kuriérom alebo osobne), nahlásiť, v ktorej krajine sa má dokument použiť a taktiež nahlásite, či budete potrebovať úradný preklad. Proces trvá približne 3 pracovné dni + pár dní na preklad. Cena za zabezpečenie apostily na výpis z registra trestov je 112 EUR + úradné preklady 30 EUR / normostrana