Overenie pravosti notárskeho podpisu notárom z Veľkej Británie (UK)

Pokiaľ máte záujem overiť pravosť podpisu notára, (napríklad overenie splnomocnenia) pre použitie dokumentu do zahraničia – prejdite na apostilu dokumentov pre použitie v zahraničí. Apostilu na dokumenty z Veľkej Británie zabezpečuje aj Legalizačné centrum v Bratislave.  Tento článok je totiž o overovaní podpisu v UK.

Pozrime sa na konkrétny príklad. Klient si má záujem založiť na Slovensku spoločnosť, pričom žiada, aby kvôli podpisom dokumentov nemusel cestovať na Slovensko. V našom prípade pôjde o konateľa – občana Veľkej Británie. Dokumenty sa vypracujú u nás v advokátskej kancelárii a klient ich v Anglicku overí u notára, vyžiada si apostilu. Keďže táto osoba však fyzicky nebude na Slovensku prítomná, treba sa riadiť zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V tomto prípade je nutné vykonať vo vzťahu ku klientovi zvýšenú starostlivosť. To znamená dostatočne klienta identifikovať. Prečítajte si viac o povinnosti identifikácie zahraničných klientov bez fyzickej účasti na Slovensku.

Overenie, či notár má v Anglicku platnú licenciu

Klient Vám dokumenty doručí, pričom sú zviazané s overovacou doložkou notára v Anglicku. Ako si však vieme overiť, či notár v zahraničí má platné oprávnenie – licenciu? Ako si vieme preveriť, či dokumenty náhodou nie sú falošné?

Ak máte klientov – občanov z Veľkej Británie a zašlú Vám dokumenty overené notárom v UK, veľmi jednoducho si môžete preveriť ich pravosť. Tak, ako na Slovensku existuje Notárska komora Slovenskej republiky, ktorá združuje všetkých notárov na Slovensku, tak je tomu aj v Anglicku. Táto autorita sa v Anglicku nazýva The Notaries Society. Na ich webovej stránke si môžete notára vyhľadať buď podľa mena alebo podľa lokality, stačí, ak do príslušnej kolónky vpíšete PSČ notára.

Systém Vám poskytne pri vyhľadávaní aj kontaktné údaje notára. Jednoducho sa tak môžete s notárom spojiť a overiť si, či dokumenty naozaj overoval. V prípade, ak si údaje chcete u notára overiť, ale z dôvodu jazykovej bariéry tak neviete spraviť, neváhajte nás kontaktovať. Pomôžeme Vám.

Vyššie overenie resp. Apostila

V zmysle Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 na osvedčenie hodnovernosti verejnej listiny stačí, že orgán na to určený opatrí takúto listinu jedným zvláštnym osvedčením – apostilom.

Keďže v našom prípade hovoríme o občanovi Anglicka, superlegalizácia nie je potrebná, apostila postačuje, pretože Veľká Británia sa nachádza v zozname členských štátov. Pod apostilou v podstate môžeme rozumieť osvedčenie o tom, že notár, ktorý overil dokumenty má na overovanie dokumentov licenciu. Viac a overovaní pravosti apostily z Veľkej Británie (UK) sa dozviete v tomto našom článku.

Naša skúsenosť s notármi v Anglicku

Z našej skúsenosti, odpoveď od notára sme získali do 24 hodín. Väčšinou sme získali pozitívnu informáciu avšak musíme dodať, že sme mali aj skúsenosť s falošnými dokumentami. Väčšinou sa jedná o ľudí, ktorí sa cez založenie spoločnosti snažia otvoriť si účet v slovenskej banke, viac o tejto podvodnej schéme sa dočítate v tomto našom článku. Preto aj v tomto prípade staré známe „dôveruj, ale preveruj“ je v takýchto prípadoch na mieste.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Medzinárodný rodný list

Prečítajte si informácie Ako vybaviť rodný list a pas pre dieťa narodené v zahraničí

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výpis z registra trestov do zahraničia

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Apostilla vodičského preukazu / karty vodiča

Môj syn potreboval apostilovaný preklad vodičského preukazu pre kostarické úrady, v španielčine. Na základe toho mu vydajú tamojší vodičský preukaz,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie