Vyžiadanie duplikátu rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu

Duplikát matričných dokladov ako rodného listu, sobášneho listu či úmrtného listu je možné vyžiadať na príslušnej matrike v mieste, kde ste sa narodili. Na Slovensku je zodpovednosť za vedenie evidencie o občanoch prenesená na úrady obcí a mestských častí.

Ak máte záujem, aby ste duplikát vyžiadali za Vás, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Postup pre vybavenie duplikátu matričných dokladov ako rodného listu, sobášneho listu či úmrtného listu na Slovensku zvyčajne zahŕňa nasledujúce kroky:

  1. Kontaktujte príslušnú matriku v mieste, kde ste sa narodili alebo mali posledné bydlisko (ak už na Slovensku nežijete).
  2. Predložte platný preukaz totožnosti alebo iný doklad, ktorý potvrdí vašu identitu.
  3. Vyplňte žiadosť o vydanie duplikátu rodného listu, sobášneho listu či úmrtného listu. Žiadosť môžete získať na príslušnej matrike alebo ju môžete stiahnuť z internetu.
  4. Zaplaťte poplatok za vydanie duplikátu.
  5. Po vybavení vašej žiadosti vám bude vydaný duplikát matričného dokladu.

Je dôležité mať na pamäti, že postup pre vybavenie duplikátu rodného listu sa môže líšiť v závislosti od miesta a obce, kde sa narodíte a žiadate o jeho vydanie. Preto sa odporúča pred vybavením duplikátu kontaktovať príslušný úrad a zistiť presné požiadavky a postupy (či je potrebná osobná účasť, ako zaplatiť poplatok a podobne).

Vyžiadanie duplikátu rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu na osobitnej matrike

Ak ste sa narodili v zahraničí alebo sobáš či úmrtie nastalo v zahraničí, duplikát vydáva osobitná matrika. O duplikát sa žiada prostredníctvom matriky, kde ste mali posledný pobyt na Slovensku. Ak tento pobyt nemáte, ani ste nemali, je možné požiadať na ktorejkoľvek matrike.

Prečítajte si aj:

Ak žiadate o duplikát matričného dokladu vedeného osobitnou matrikou, poplatok nezasielajte v hotovosti.

Poplatky podľa informácie uvedenej na stránke Ministerstva vnútra SR sa platia nasledovne:

  1. prostredníctvom potvrdenia o úhrade správneho poplatku (eKolok), ktoré si poplatník môže zakúpiť na požadovanú hodnotu na vybraných pobočkách Slovenskej pošty.
  2. prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk .
  3. prostredníctvom Platobného terminálu, tzv. kiosku – nachádza sa v budove MV SR, Drieňová 22, Bratislava.

Apostilla / superlegalizácia rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu

Ak chcete dokumenty použiť v zahraničí, pravdepodobne budú štátne orgány od Vás vyžadovať vyššie overenie týchto dokladov – aspotillu alebo superlegalizáciu. Za týmto účelom odporúčame kontaktovať LEGALIZAČNÉ CENTRUM.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Medzinárodný rodný list

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výpis z registra trestov do zahraničia

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Apostilla vodičského preukazu / karty vodiča

Môj syn potreboval apostilovaný preklad vodičského preukazu pre kostarické úrady, v španielčine. Na základe toho mu vydajú tamojší vodičský preukaz,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie