Apostila diplomu, vysvedčení či výpisu známok

Častokrát osoby, ktoré študovali na Slovensku, potrebujú použiť svoj doklad o vzdelaní v zahraničí. Za týmto účelom inštitúcie v krajinách Haagskeho dohovoru (zoznam týchto krajín nájdete v sekcii: Apostilasuperlegalizácia dokumentov) vyžadujú doloženie diplomu, prípadne dodatku k diplomu, tzv. apostily. 

Apostila má formu nálepky, ktorou sa opatrí originál diplomu, vysvedčenie, výpis známok, prípadne dodatok k diplomu. 

Overená fotokópia dokladu o vzdelaní 

Overuje sa vždy originál dokladu, čiže pokiaľ sa do zahraničia bude posielať kópia, je potrebné vykonať za účelom jej použitia v zahraničí aj ďalšie kroky. Z originálu diplomu (dodatku k diplomu) s apostilou vydanou Ministerstvom školstva SR sa vyhotoví overená fotokópia u notára. Fotokópiu musí podpísať buď notár alebo notársky kandidát. Pre použitie v zahraničí nie je postačujúce, aby ho podpísala iná pracovníčka notárskeho úradu. Následne sa požiada krajský súd podľa sídla notárskeho úradu o druhú apostilu. 

Úradný preklad dokladu o vzdelaní 

Pre použitie dokladu o vzdelaní v zahraničí môže byť potrebný aj úradný preklad do požadovaného jazyka. Apostila vydávaná Ministerstvom školstva SR alebo krajským súdom je síce dvojjazyčná (slovenčina – angličtina), ale samotný diplom prípadne notárska doložka sú zväčša len v slovenčine. Po zviazaní úradného prekladu s overenou fotokópiou ktorýkoľvek krajský súd nalepí poslednú nálepku apostilly na predmetný dokument. Tým je proces legalizácie dovŕšený. 

Postup apostilácie dokladov

Diplom, vysvedčenie, výpis známok či dodatok k diplomu musí obsahovať pečiatku príslušného orgánu (školy) alebo úradnej osoby a podpis úradnej osoby. POZOR: V prípade dokladov o vzdelaní musí byť dokument podpísaný dekanom či prodekanom

Doručíte nám originál dokladu o vzdelaní na našu adresu osobne, poštou či kuriérom (Vaša osobná účasť nie je potrebná).

  • zabezpečíme apostilu na originál dokladu
  • v prípade ak si chcete ponechať originál dokladu a v zahraničí použiť kópiu, vyhotovíme osvedčenú kópiu a zabezpečíme apostilu notára
  • ak budete požadovať aj preklad do iného jazyka, dokumenty úradne preložíme a zabezpečíme apostilu prekladu
  • apostilovaný dokument doručíme na Vami požadovanú adresu

Pozrite si aj naše krátke video ako porebieha apostila 

Poplatky

  • Akademické dokumenty: 140 EUR
    – pozor teraz zvýhodnená cena do konca mesiaca na apostilu diplomov či vysvedčení za 102 EUR
  • Ak v zahraničí nechcete použiť originál, je nutné z apostilovaného dokumentu vyhotoviť úradné osvedčenú kópiu a taktiež apostilovať túto notársku kópiu: plus 102 EUR
  • V prípade potreby zabezpečíme úradné preklady: 30 EUR / normostrana

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Medzinárodný rodný list

Prečítajte si informácie Ako vybaviť rodný list a pas pre dieťa narodené v zahraničí

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výpis z registra trestov do zahraničia

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Apostilla vodičského preukazu / karty vodiča

Môj syn potreboval apostilovaný preklad vodičského preukazu pre kostarické úrady, v španielčine. Na základe toho mu vydajú tamojší vodičský preukaz,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie