Overovanie dokumentov

Apostila rodného listu pre použitie v zahraničí

Pokiaľ potrebujete zahraničným štátnym orgánom predložiť slovenské matričné doklady (rodný list, sobášny list, úmrtný list), je najprv potrebná jeho apostilácia...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Apostila diplomu, vysvedčení či výpisu známok

Častokrát osoby, ktoré študovali na Slovensku, potrebujú použiť svoj doklad o vzdelaní v zahraničí. Za týmto účelom inštitúcie v krajinách Haagskeho dohovoru (zoznam týchto krajín...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Overenie pravosti dokumentov z Veľkej Británie (UK)

Pokiaľ máte záujem overiť – apostilovať dokukumenty pre použitie do zahraničia – prejdite na apostilu dokumentov pre použitie v zahraničí. Apostilu na dokumenty z Veľkej Británie zabezpečuje...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Overenie pravosti notárskeho podpisu notárom z Veľkej Británie (UK)

Pokiaľ máte záujem overiť pravosť podpisu notára, (napríklad overenie splnomocnenia) pre použitie dokumentu do zahraničia – prejdite na apostilu dokumentov pre použitie v zahraničí....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK