Overovanie dokumentov

Overenie pravosti notárskeho podpisu notárom z Veľkej Británie (UK)

Pokiaľ máte záujem overiť pravosť podpisu notára, (napríklad overenie splnomocnenia) pre použitie dokumentu do zahraničia – prejdite na apostilu dokumentov pre použitie v zahraničí....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Overenie pravosti dokumentov z Veľkej Británie (UK)

Pokiaľ máte záujem overiť – apostilovať dokukumenty pre použitie do zahraničia – prejdite na apostilu dokumentov pre použitie v zahraničí. Apostilu na dokumenty z Veľkej Británie zabezpečuje...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Apostila diplomu, vysvedčení či výpisu známok

Častokrát osoby, ktoré študovali na Slovensku, potrebujú použiť svoj doklad o vzdelaní v zahraničí. Za týmto účelom inštitúcie v krajinách Haagskeho dohovoru (zoznam týchto krajín...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Apostila rodného listu pre použitie v zahraničí

Pokiaľ potrebujete zahraničným štátnym orgánom predložiť slovenské matričné doklady (rodný list, sobášny list, úmrtný list), je najprv potrebná jeho apostilácia...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK