SEPA – Single Euro Payments Area

Čo je SEPA?

Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách), tzv. SEPA, predstavuje jednotnú oblasť platieb v eurách. Cieľom tohto projektu je zjednotiť pravidlá a štandardy pri realizácii bezhotovostných platieb. Po lopatisticky povedané, ide o zrušenie hraníc pri realizácii bezhotovostných platieb v mene euro.

V rámci SEPA môžu spotrebitelia, podniky a ďalšie hospodárske subjekty zasielať a prijímať platby v eurách, či už v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami navzájom. Samozrejme všetko bude prebiehať za rovnakých základných podmienok, práv a povinností a bez ohľadu na to, v ktorej krajine je vedený platobný účet.

Zavedenie spoločnej meny a v rámci krajín eurozóny používanie spoločného platidla pri platení v hotovosti bolo základnou myšlienkou pri vytvorení spoločného priestoru platieb aj v bezhotovostnom platobnom styku. Cieľom tohto projektu je zjednotiť pravidlá a štandardy pri realizácii bezhotovostných platieb. Dôsledkom zavedenia SEPA platobných nástrojov sa nahradia v súčasnosti používané domáce platobné nástroje, konkrétne úhrady a inkasá, spoločnými SEPA nástrojmi. SEPA platby budú vykonávané podľa rovnakých pravidiel, rovnakými postupmi a v súlade s rovnakými štandardmi vo všetkých SEPA krajinách (krajiny Európskej únie + Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Monako).

Stále viac ľudí v Európe žije mimo svojej rodnej krajiny alebo pravidelne zasielajú platby zo zahraničia, čo znamená, že si musia viesť účty vo viacerých krajinách, prípadne iné problémy, ktoré so sebou prináša cezhraničná transakcia. Čo sa týka inkasa, tento platobný nástroj nebolo doposiaľ možné využiť cezhranične. Vďaka SEPA projektu nebude potrebné aby mal používateľ platobných služieb jeden účet vedený v SR a druhý účet vedený v inej SEPA krajine. Odstránia sa akékoľvek rozdiely, ktoré doteraz boli medzi domácimi a cezhraničnými transakciami.

Bankové účty v tvare IBAN

Z pohľadu fyzických osôb bude najväčšou zmenou používanie medzinárodného čísla účtu vo formáte IBAN pri zadávaní platobných príkazov. V SR majú poskytovatelia platobných služieb v súlade s nariadením možnosť fyzickým osobám poskytovať služby konverzie a to do 1.2.2016. Služba konverzie znamená, že v ak poskytovateľ platobných služieb túto službu poskytuje, tak fyzické osoby môžu aj naďalej pri zadávaní platobných príkazov používať číslo účtu tak, ako ho používajú v súčasnosti a banka ho bezplatne prekonvertuje do medzinárodného formátu IBAN.

Podľa SEPA pravidiel môže byť príjemcom inkasa aj fyzická osoba. Každá fyzická osoba, ktorá má záujem aj po 1.2.2014 byť príjemcom inkasnej platby, musí požiadať o pridelenie CID (Creditor Identifier – Identifikátor príjemcu).

Pri právnických osobách poskytovatelia platobných služieb nemajú v súlade s legislatívou možnosť poskytnúť im služby konverzie, tak ako je tomu v prípade fyzických osôb. Ak svojmu poskytovateľovi platobných služieb právnické osoby zasielajú platby v súbore, tak táto komunikácia musí byť najneskôr od 1.2.2016 založená na ISO 20022 XML štandarde. Pri využívaní produktu SEPA inkaso ako príjemca platby, právnická osoba musí požiadať o pridelenie CID.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie