Spísanie závetu

Komplexný právny servis, asistencia a poradenstvo pri spísaní závetu pre domácich klientov aj cudzincov

Čo zabezpečíme pri spísaní závetu?

Dedenie zo závetu predstavuje jednu z dvoch foriem dedenia, ktoré rozlišuje slovenský právny poriadok. Oproti dedeniu zo zákona má dokonca prednosť, musí však spĺňať pomerne veľa zákonných požiadaviek, s nesplnením ktorých Občiansky zákonník spája jeho neplatnosť.

V prípade, že uvažujete nad spísaním závetu, potrebujete radu či pomoc, neváhajte nás kontaktovať na 02/ 207 59 504 alebo pošlite e-mail na našu adresu office@akmv.skRadi zodpovieme Vaše otázky a vysvetlíme procesný postup tak, aby Váš závet bol platný a akceptovaný podľa aktuálnych zákonov slovenského práva.

  • Komplexný právny servis, asistencia a poradenstvo pri spísaní závetu pre domácich klientov aj cudzincov
  • Promptné vypracovanie všetkých potrebných dokumentov a zmlúv
  • Komunikácia v anglickom či inom svetovom jazyku je samozrejmosťou
  • Okamžité riešenie požiadaviek klienta, online, telefonicky či osobne

Závet môže zriadiť iba fyzická osoba. Podmienkou je, že je v čase zriadenia závetu úplne spôsobilá na právne úkony. Zákon zároveň umožňuje, aby závet zriadila aj osoba, ktorá dovŕšila 15. rok svojho veku. Tu sa však vyžaduje jeho spísanie vo forme notárskej zápisnice. Zákon nepripúšťa spoločný závet viacerých poručiteľov.

Závet musí obsahovať výslovný prejav vôle poručiteľa, t.j. musí byť z neho zrejmá vôľa poručiteľa ustanoviť niektoré osoby za svojich dedičov a určiť im dedičský podiel. Pokiaľ poručiteľ v závete neurčí podiely dedičov, ich podiely budú rovnaké. Ďalšou náležitosťou pre platnosť závetu je jeho písomná forma. Závet musí tiež obsahovať deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný.

Zákon pripúšťa, aby bol závet napísaný buď vlastnou rukou, alebo za účasti svedkov zriadený v inej písomnej forme. Ďalšou možnosťou je jeho zriadenie vo forme notárskej zápisnice.

Pozor si treba dávať aj v prípade potomkov - maloletí potomkovi poručiteľa, bez ohľadu na to, či ide o manželských alebo mimomanželských potomkov, musia dostať z dedičstva po poručiteľovi aspoň toľko, koľko predstavuje ich dedičský podiel zo zákona. Plnoletí potomkovia musia dostať z dedičstva aspoň toľko, koľko by predstavovala polovica ich podielu, keby malo dôjsť k dedeniu zo zákona. Pokiaľ by závet bol v rozpore s uvedeným, bol by v tej časti neplatný, ak opomenutý dedič túto neplatnosť uplatní. Uvedené by sa však neaplikovalo, ak by došlo k vydedeniu uvedených potomkov.

Pokiaľ ste sa rozhodli pre spísanie závetu, naša advokátska kancelária sa rada stane pre Vás v tomto citlivom procese oporou.

Prečo my?

Spísanie závetu môže, práve pre početnosť a zložitosť zákonných náležitostí, predstavovať pomerne náročný proces, vyžadujúci si kvalitné znalosti a skúsenosti, ktorými ako advokátska kancelária disponujeme.

Máme skúsený tím advokátov a právnikov na všetky oblasti práva, veríme preto, že sa staneme pre Vás oporou aj pri ďalších aktivitách.

Cenník

Nakoľko každý klient je jedinečný, aj proces spísania závetu je potrebné prispôsobiť požiadavkám klienta. Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb šitej na mieru presne podľa Vašich preferencií nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.