Apostila a superlegalizácia dokumentov

Apostila a superlegalizácia dokladov pre použitie v zahraničí či na Slovensku. Apostilujeme pasy, občianske prukazy, technické preukazy, karty vodiča, rodné listy, diplomy či iné doklady o vzdelaní, výpisy z registra trestov, notárske podpisy, výpisy z listu vlastníctva, potvrdenie o osobnom stave, osvedčenie o štátnom občianstve, potvrdenie o daňovej rezidencii či iné dokumenty a licencie. Väčšinu dokumentov vieme zabezpečiť do 2 pracovných dní.

Apostil (apostille) / legalizácia (superlegalizácia) dokumentov vydaných na Slovensku

Naša advokátska kancelária zabezpečuje overenie verejných listín vydaných na Slovensku pre použitie v zahraničí. Vieme taktiež zabezpečiť apostilu zahraničných dokumentov pre použitie v SR. Pracujeme tak pre jednotlivcov, ktorí si našli prácu v zahraničí a potrebujú uznať rôzne dokumenty pre zahraničného zamestnávateľa ako aj nadnárodné spoločnosti. Pre spoločnosti ponúkame apostilu či superlegalizáciu rôznych certifikátov, daňových dokumentov či iných dokumentov v závislosti od potrieb a pôsobnosť klienta. 

 • Sme skúsená advokátska kancelária, požiadavky našich klientov riešime okamžite
 • Zabezpečíme celý proces apostilácie vrátane vyhotovenia úradných prekladov
 • Poskytujeme komplexný servis v oblasti práva pre občanov, cudzincov aj obchodné spoločnosti
 • Ste cudzinec? Nevadí, komunikácia v anglickom jazyku je pre AKMV samozrejmosťou
 • Potrebujete radu či pomoc? Neváhajte nás kontaktovať na 02/ 4333 3509 alebo e-mailom na office@akmv.sk. Odpovedáme do 24 hodín

Čo je to Apostila (apostille)?

Apostila je potrebná pre použitie listiny vydanej na Slovensku pre použitie v zahraničí. Apostiláciou dokumentu rozumieme overenie orgánu, ktorý dokument na Slovensku vydal, že mal na vydanie dokumentu oprávnenie. 

Krajiny v ktorých je postačujúci apostil: Albánsko, Andorra, Antigua a Barbuda, Argentína, Arménsko, Austrália, Azerbajdžan, Bahamy, Bahrajn, Barbados, Belgicko, Belize, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brazília, Brunei, Bulharsko, Burundi, Cyprus, Česká republika, Čierna Hora, Čína (len zvláštne správne jednotky Hong Kong a Macao), Dánsko, Dominika, Dominikánska republika, Ekvádor, El Salvador, Estónsko, Fidži, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Grenada, Gruzínsko, Guatemala, Holandsko, Honduras, Chorvátsko, India, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Kapverdská republika, Kazachstan, Kirgizsko, Kolumbia, Kookove ostrovy, Kórea (južná), Kosovo, Kostarika, Lesotho, Libéria, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónia (Bývalá juhoslovanská republika), Maďarsko, Malawi, Malta, Maroko, Marshallove ostrovy, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Namíbia, Nemecko, Nikaragua (14.5.2013), Niue, Nórsko, Nový Zéland, Omán, Panama, Paraguaj, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Slovinsko, Spojené štáty americké, Srbsko, Surinam, Svazijsko, Sv. Lucia, Sv. Kitts a Nevis, Sv. Tomáš a Principov ostrov, Sv. Vincent a Grenadíny, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Tadžikistan, Taliansko, Tonga, Trinidad a Tobago, Turecko, Ukrajina, Uruguay (14.10.2012), Uzbekistan, Veľká Británia, Vanutu, Venezuela. Pri všetkých ostatných štátoch je potrebná superlegalizácia (vyššie overenie). 

Apostil sa vydáva v úradnom jazyku štátu vydania dokladu, preto na použitie v zahraničí je väčšinou potrebný aj úradný preklad dokumentu, ktorý Vám taktiež vieme zabezpečiť. 

Apostila osobných dokladov

Zabezpečujeme apostilu na osobné doklady - občianske preukay, pasy, technické preukazy, karty vodiča či iných osobných dokladov. Viac informácií apostile pasu či občianskeho preukazu nájdete tu.  

Apostila rodného listu a iných matričných dokumentov

Naša advokátska kancelária apostiluje okrem iných matričných dokladov aj rodné listy vydané v SR a taktiež aj osvedčenie o štátnom občianstve. Zabezpečíme apostilu aj na potvrdenie o osobnom stave. Viac informácii: apostila rodného listu, apostila sobášneho listu

Apostila podpisu notára na dokumentoch

Apostilou sa preukazuje hodnovernosť notára, ktorý podpis overil. Dokument musí podpísať priamo notár, prípadne notársky kandidát. Nie je možné apostilovať overenie, pokiaľ osvedčovaciu doložku podpísal iný zamestnanec notára. Viac informácii o apostile notársky osvedčených dokumentov

Apostilácia vysvedčení, diplomov a ich dodatkov

Častokrát osoby, ktoré študovali na Slovensku, potrebujú použiť svoj doklad o vzdelaní v zahraničí. Za týmto účelom inštitúcie vo vyššie uvedených krajinách vyžadujú doloženie diplomu, prípadne dodatku k diplomu, tzv. apostily. 

Viac informácií k apostilácii vysvedčení a diplomov sa dozviete tu

Apostil výpisu z obchodného registra

Pre použitie výpisu z obchodného registra v zahraničí je potrebný apostil, ktorý pozostáva z troch častí certificate of incorporation (dokument o založení spoločnosti), certificate of good standing (osvedčenie o existencii spoločnosti) a notarizovené potvrdenia o zozname konateľov.

Apostila výpisu z registra trestov

Výpis z registra trestov sa vydáva buď na Generálnej prokuratúre SR, alebo aj na pobočke Slovenskej pošty. Následne je dokument možný apostilovať. Nie je možné apostilovať overenú fotokópiu výpisu, ale vždy len originál. (Po overení originálu je však možné urobiť si overenú fotokópiu u notára a tú následne tiež apostilovať.) 

Pokiaľ má klient záujem, vieme mu zabezpečiť aj úradný preklad výpisu z registra trestov do jazyka štátu, v ktorom chce listinu použiť. Osvedčenie prekladateľa vieme tiež zariadiť. Viac informácií k apostile výpis z registra trestov

Potvrdenie o daňovej rezidencii

Verejnou listinou vydanou daňovým úradom na použitie v zahraničí je tzv. potvrdenie o daňovej rezidencii. Iný dokument (napr. potvrdenie platiteľa dane) nie je možné apostilovať. Na základe plnej moci vieme za Vašu spoločnosť vyžiadať  potvrdenie o daňovej rezidencii a následne ho apostilovať pre potreby použitia v zahraničí.  

Originál Potvrdenia o daňovej rezidencii musí byť podpísaný pracovníkom daňového úradu oprávneným podpisovať listiny na použitie v zahraničí. Dokument musí byť zároveň opatrený pečiatkou príslušného daňového úradu so štátnym znakom (36 mm). Prečítajte si viac o apostile potvrdenia o daňovej rezidencii tu

Apostila spoločenskej zmluvy a výpisu z OR

Postup apostilácie spoločenskej zmluvy a výpisu z OR:

 • Originál listiny podpíše štatutár spoločnosti pred notárom, príp. notárskym kandidátom

 • Dokument sa následne apostiluje

 • Súdny prekladateľ vyhotoví úradný preklad

 • Následne sa podľa potreby apostiluje aj preklad

Apostila výpisu z katastra nehnuteľností

Naša kancelária vie zabezpečiť apostilu na výpis z listu vlastníctva aj s prekladmi. Vieme taktiež zabezpečiť aj potvrdenie o tom, že osoba nevlastní na Slovensku žiadnu nehnuteľnosť.

Apostil dokumentov vydaných štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) 

Naša adovkátska kancelária Vám pomôže s celým procesom overenia dokumentov, stanovísk či certifikátov vydaných štátnym ústavom pre kontrolu liečiv pre použite v zahraničí. Zabezpečíme aj súdne preklady a taktiež apostilujeme prekladateľa. 

Apostilácia dokumentov potrebných pre prácu lekára či sestry v zahraničí

Chystáte sa ako lekár odísť pracovať do inej krajiny Európskej únie? Pravdepodobne sa bude od Vás vyžadovať predloženie dokumentácie ohľadne Vášho lekárskeho povolenia vykonávaného na Slovensku, napríklad predloženie diplomov o absolvovaní vzdelania, o špecializácii, vysvedčenia o štátnej skúške, licencie na výkon odborného zástupcu, potvrdenia Slovenskej lekárskej komory, výpisu z registra trestov, rodného listu a ďalších. Apostilu všetkých týchto, ako aj iných potrebných dokumentov vydaných na Slovensku, Vám vieme zabezpečiť v priebehu pár dní. 

Zabezpečíme apostilu aj na lekársku správu (anamnézu) vydanej lekárom v SR. 

 2. Vyššie overenie (legalizácia / superlegalizácia) 

Vyššie overenie listín sa zabezpečuje na viacerých inštitúciách v závislosti od dokladu, ktorý sa overuje. 

Pokiaľ krajina, ktorá vydala verejnú listinu, nie je členským štátom Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (viď zoznam vyššie), na jej použitie na Slovensku sa bude vyžadovať jej legalizácia. Rovnako v prípade, ak pôjde o listinu vydanú na Slovensku, pre jej použitie v krajinách iných ako sú členské štáty Haagskeho dohovoru, sa bude vyžadovať ich legalizácia.  

Cenník

Cena za naše právne služby bez poplatkov úradov je :

 • Apostil (apostille) vydaný na Slovensku – 92 EUR
 • Superlegalizácia na Slovensku – 450 EUR 

Výška poplatkov závisí od cenníkov jednotlivých inštitúcií a konkrétnych dokladov, ktoré sa overujú a bude poskytnutá klientovi na vyžiadanie.

Zabezpečenie úradných prekladov 

V prípade potreby poskytneme našim klientom kompletný servis vrátane zabezpečenia úradných prekladov dokumentov prekladateľmi zapísanými v zozname prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Cena prekladu závisí od ponuky s nami spolupracujúcej prekladateľskej agentúry a odvíja sa od počtu znakov / strán.

Kontaktujte nás

Potrebujete vyžiadať dokument vydaný slovenskými orgánmi a nachádzate sa v zahraničí? Prípadne nemáte čas čakať na úradoch? V prípade záujmu Vám vieme vyžiadať viaceré doklady a doručiť Vám ich na Vami uvedenú adresu. Kontaktujte nás na office@akmv.sk.

Vážime si každého klienta. Snažíme sa napĺňať jeho predstavy o kvalite služby, profesionálneho prístupu a rýchlosti riešenia. V zmluvách, na súdoch aj úradoch sme doma, za nás hovoria stovky spokojných klientov.

Pozrite si krátke video k apostile

Referencie

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.