Overenie pravosti dokumentov z Veľkej Británie (UK)

Pokiaľ máte záujem overiť – apostilovať dokukumenty pre použitie do zahraničia – prejdite na apostilu dokumentov pre použitie v zahraničíApostilu na dokumenty z Veľkej Británie zabezpečuje aj Legalizačné centrum v Bratislave.

Často krát sa stretávame, že slovo apostila je pre klientov novým pojmom. Jedná sa o vyššie overenie zahraničných verejných listín. V zmysle Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 na osvedčenie hodnovernosti verejnej listiny stačí, že orgán na to určený, opatrí takúto listinu jedným zvláštnym osvedčením – apostilom. Čiže, ak chceme napríklad pre klienta – občana Anglicka založiť spoločnosť, nestačí, ak dokument bude overený notárom v Anglicku, je nutné dokument opatriť aj apostilom.

Pozor na situáciu, kedy sa s klientom nestretnete

Ako príklad uvádzame, že klient nebude na Slovensku pri zakladaní firmy fyzicky prítomný a dokumenty bude podpisovať v zahraničí. V tomto prípade je nutné vykonať vo vzťahu ku klientovi zvýšenú starostlivosť. To znamená dostatočne klienta identifikovať. Prečítajte si viac o povinnosti identifikácie zahraničných klientov bez fyzickej účasti na Slovensku.

Falšovanie dokumentov

Naša advokátska kancelária má viacero zahraničných klientov, počas našej praxe sme sa s falšovaním dokumentov už bohužiaľ stretli. Práca pre zahraničných klientov, s ktorými sa nemáme možnosť osobne stretnúť si vyžaduje zvýšenú pozornosť. Preto sme si postupne vypracovali postupy, ktoré nám pomáhajú tieto riziká minimalizovať. Najčastejšie sa s týmto javom v poslednom čase stretávame, keď sa klienti cez založenie spoločnosti snažia otvoriť účet v slovenskej banke, viac o tejto podvodnej schéme sa dočítate v tomto našom článku.

Stretli sme sa aj so situáciou, kedy okrem apostily boli falošné notárske overenia. V inom našom článku sa tiež dočítate, ako si je možné okrem overiť aj pravosť notárskeho podpisu notárom z Veľkej Británie (UK).

Načo si dať pozor a kde začať

Tak ako na Slovensku existuje Notárska komora Slovenskej republiky, ktorá združuje všetkých notárov na Slovensku, tak je tomu aj v Anglicku. Taktiež apostilu v Anglicku vydáva iba jediná autorita – The Legalisation Office, Foreign and Commonwealth Office, Hanslope Park, Hanslope, Milton Keynes MK10 1XX, Spojené kráľovstvo.

Proces tohto vyššieho overenia spočíva v tom, že ak potrebujeme verejnú listinu overiť – získať apostilu, zašleme originál dokumentu tejto autorite. Pracovníci overujú u notára napríklad jeho podpis či jeho pečiatku. Následne dokument opatrí apostilou s unikátnym číslom.

Toto číslo sa dá overiť aj na internete. Pre overenie platnosti apostily budete potrebovať číslo apostily a dátum, kedy bola apostila vyhotovená. 

V Anglicku napríklad vydanie apostily trvá aj dva týždne z dôvodu časovej vyťaženosti. Preto, ak vám klient dokáže dokumenty doručiť s apostilou už o 2-3 dni, je vysoko pravdepodobné, že sú sfalšované.

Ďalšie znaky, ktoré si môžete všimnúť

Ak ste sa s apostilou stretli prvý krát, pravdepodobne nemáte ako zistiť voľným okom či je pravá alebo nie. Naša advokátska kancelária sa s apostilami stretáva pravidelne, preto už jednoduchým porovnaním vieme laicky zistiť, či niektoré znaky vybočujú od originálu alebo nie, ide napríklad o: 

  • Text nie je ostrý, ale pomerne „rozpixelovaný“, bol teda pravdepodobne upravený.
  • Nesedí zarovnanie.
  • Čísla apostíl pri viacerých dokumentoch nie sú unikátne, ale rovnaké.
  • Podpis zamestnanca na apostile chýba, nesedí s originálom, prípadne taký zamestnanec v autorite, ktorá apostily vydáva ani nepracuje.
  • Číslo apostily nevieme overiť cez internet, vtedy je vysoko pravdepodobné, že apostila bola sfalšovaná.
  • V spodnej časti apostily je informácia s webovou adresou, kde sa pravosť apostily dá overiť. Stretli sme sa s tým, že táto spodná časť dokumentu bola odstrihnutá. Laikovi možnosť overenia apostily online ani nenapadne. Na Slovensku napríklad táto možnosť ani nie je.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Medzinárodný rodný list

Prečítajte si informácie Ako vybaviť rodný list a pas pre dieťa narodené v zahraničí

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výpis z registra trestov do zahraničia

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Apostilla vodičského preukazu / karty vodiča

Môj syn potreboval apostilovaný preklad vodičského preukazu pre kostarické úrady, v španielčine. Na základe toho mu vydajú tamojší vodičský preukaz,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie