Zápis vecného bremena doopatrovania do katastra nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra sa vo svojom poslednom bulletine z roku 2022 vyjadril, že „vecným bremenom môže byť aj záväzok každodobého vlastníka nehnuteľnosti poskytovať osobnú starostlivosť presne špecifikovanej osobe.“

Kontaktujte nás:

Ak máte záujem o zriadenie vecného bremena doopatrovania, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Úrad geodézie, kartografie a katastra riešil prípad, v ktorom sa vyjadril, že katastrálny odbor nepostupoval správne, ak zamietol návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností na základe zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej predmetom bol záväzok povinného z vecného bremena, a to každodobého vlastníka nehnuteľnosti poskytovať osobnú starostlivosť a opateru určitej osobe z dôvodu, že takýto záväzok nemá charakter vecného bremena.

Zároveň uviedol, že „obsahom záväzku každodobého spoluvlastníka nehnuteľnosti niečo konať v prospech niekoho iného môže byť záväzok poskytovať oprávnenému stravu, ošetrenie v prípade choroby, poskytovanie ošatenia (napríklad judikáty R 45/1986 a R 14/1988)… Záväzok každodobého vlastníka nehnuteľnosti poskytovať osobnú starostlivosť určitej presne špecifikovanej osobe má vecnoprávny charakter, pretože zaväzuje každého, kto je alebo sa stane vlastníkom zaťaženej nehnuteľnosti, a má charakter opakujúcej sa povinnosti niečo konať. To znamená, že v danom prípade sú naplnené znaky vecného bremena vyplývajúce z § 151n ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zlúčenie či vyčlenenie pozemkov – parciel

Mám spoluvlastnícky podiel na viacerých parcelách, ktoré ale tvoria jeden súvislý pozemok. Chcela by som vyčleniť svoju časť z týchto parciel...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Spoločenstvo vlastníkov bytov

Môže založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov napr. 2/3-nová väčšina vlastníkov (v našom prípade 6) bez vedomia ostatných vlastníkov (3)?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy sa platí daň za nehnuteľnosť?

Daň z nehnuteľností platí osoba, ktorá je daňovníkom dane z nehnuteľností a vlastní nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a osoba, ktorá je vlastníkom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie