Zmena vedúceho dopravy v nákladnej / osobnej doprave nad 3,5 t

O postupe vydania povolenia na osobnú / nákladnú, vnútroštátnu / medzinárodnú dopravu sme vás už informovali v našom článku Ako vybaviť povolenie na vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu nad 3,5t  

V prípade záujmu o naše služby (vybavenie alebo zmena povolenia na dopravu) nás kontaktujte na office@akmv.sk alebo telefonicky na 0915 046 749.

V tomto článku si stručne povieme, čo je potrebné doložiť na Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len “úrad dopravy”) v prípade, ak podnikateľ zmení osobu vedúceho dopravy. 

Spolu so žiadosťou na udelenie povolenia je potrebné na úrad dopravy doložiť:

  • doklad o zmluvnom vzťahu vedúceho dopravy k žiadateľovi (je ním napr. pracovná zmluva aspoň na pár hodín mesačne, z dokladu musí byť zrejmé, že pracovník skutočne a sústavne riadi dopravné činnosti podniku)
  • osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy
  • výpis z registra trestov nového vedúceho dopravy
  • 10 eur kolok 

V žiadosti na udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy sa zaškrtne, že ide o zmenu povolenia a do poznámky “iné” sa vypíše, že ide o zmenu vedúceho dopravy. 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710