Pracovné právo

Dohoda o brigádnickej práci študenta

Kto môže uzatvoriť dohodu a aké sú jej náležitosti? Do zmluvného vzťahu so zamestnávateľom na základe dohody o brigádnickej práci študentov (ďalej len...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Povinnosť zamestnávateľa prispievať na stravovanie zamestnancov

Zákonník práce upravuje povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie, ktoré musí zodpovedať zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Pracovná pohotovosť – aktívna / neaktívna, príplatky

O pracovnú pohotovosť ide v prípade podľa § 96 ods. 1 Zákonníka práce: „ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zamestnanie cudzinca ako lekára na Slovensku

V tomto článku si zhrnieme možnosti, aké majú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ak chcú zamestnať zdravotníckeho pracovníka – lekára vo svojom zariadení....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe môže tak zamestnanec, ako aj zamestnávateľ, z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez uvedenia dôvodu.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zamestnávanie rodinného príslušníka a nelegálna práca

Vymedzenie nelegálnej práce, ako aj nelegálneho zamestnávania, je obsiahnuté v zákone č. 82/2015 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Skončenie pracovného pomeru z organizačných dôvodov

Jedným zo spôsobov, akým môže dôjsť k skončeniu pracovného pomeru je podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Vyslanie zamestnanca do zahraničia

Na území Slovenskej republiky v posledných mesiacoch stúpa počet zamestnancov, ktorí sú občanmi štátov nepatriacich do Európskej únie. Zamestnávatelia sa...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK