Pracovné právo

Domácka práca, home office a telepráca – pracovný čas, pracovné cesty, BOZP a iné

Aj v súvislosti s rozvojom informačno – komunikačných technológií sa na slovenskom pracovnom trhu čím ďalej tým častejšie stretávame so...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zamestnanie cudzinca ako lekára na Slovensku

V tomto článku si zhrnieme možnosti, aké majú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ak chcú zamestnať zdravotníckeho pracovníka – lekára vo svojom zariadení....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Príplatky za prácu cez víkend, sviatok, v noci (mzdové zvýhodnenia)

Právna úprava účinná od 1.6.2023 S účinnosťou od 1.6.2023 platí nasledovné mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a v noci nasledovne: Práca v sobotu Zamestnancovi patrí...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe môže tak zamestnanec, ako aj zamestnávateľ, z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez uvedenia dôvodu.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Skončenie pracovného pomeru

Podľa Zákonníka práce (ďalej aj ako „ZP“) je možné skončiť pracovný pomer nasledovne: dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Od januára 2023 nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce, ktorej snahou je zjednodušiť a znížiť mzdové náklady zamestnávateľa v súvislosti so zamestnávaním osôb...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zodpovednosť zamestnanca a dohoda o hmotnej zodpovednosti

Zákonník práce pozná okrem všeobecnej zodpovednosti zamestnanca aj zodpovednosť osobitnú - zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Zodpovednosť zamestnanca za škodu

Podľa § 186 ods. 2 ZP „Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK