Pracovné právo

Kurzarbeit (podpora v čase skrátenej práce) od 01.03.2022

Jedným z opatrení, ktoré schválila vláda v záujme riešenia ekonomickej krízy spôsobenej pandémiou ochorenia Covid-19 je aj tzv. kurzarbeit. Zmyslom kurzarbeitu je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Návšteva lekára a čas nevyhnutý na vyšetrenie

V článku si priblížime nielen povinnosť zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na vyšetrenie, ale zameriame sa najmä na jeho práva...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zamestnanie cudzinca ako lekára na Slovensku

V tomto článku si zhrnieme možnosti, aké majú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ak chcú zamestnať zdravotníckeho pracovníka – lekára vo svojom zariadení....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Porušenie povinnosti mlčanlivosti zamestnancom, nároky zamestnávateľa

V článku si preberieme jednotlivé možnosti zamestnávateľa pri porušení povinnosti mlčanlivosti zo strany zamestnanca, najmä čoho sa môže zamestnávateľ domáhať,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Vyslanie zamestnanca do zahraničia

Na území Slovenskej republiky v posledných mesiacoch stúpa počet zamestnancov, ktorí sú občanmi štátov nepatriacich do Európskej únie. Zamestnávatelia sa...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Postup pri hromadnom prepúšťaní zamestnancov a povinnosti zamestnávateľa v bodoch

V čase pandémie koronavírusu sa viacerí zamestnávatelia chtiac či nechtiac pohrávajú s myšlienkou prepúšťania svojich zamestnancov. V tomto článku poukážeme...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmeny v zákonníku práce v súvislosti s koronavírusom od 4.4.2020

Ďalšie z opatrení na zmiernenie situácie počas šírenia epidémie koronavírusu si vyžadali aj zmeny v Zákonníku práce. Podľa vládneho návrhu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov počas koronavírusu

Vzhľadom na aktuálnu situáciu pandémie koronavírusu sa na nás obracajú viacerí zamestnávatelia aj zamestnanci ohľadom možnosti využitia jednotlivých inštitútov Zákonníka...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK