Pracovné právo

Domácka práca, home office a telepráca – pracovný čas, pracovné cesty, BOZP a iné

Aj v súvislosti s rozvojom informačno – komunikačných technológií sa na slovenskom pracovnom trhu čím ďalej tým častejšie stretávame so...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Dohoda o brigádnickej práci študenta

Kto môže uzatvoriť dohodu a jej náležitosti? Do zmluvného vzťahu so zamestnávateľom na základe dohody o brigádnickej práci študentov (ďalej len „dohoda“) môže...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Pracovná pohotovosť – aktívna / neaktívna, príplatky

O pracovnú pohotovosť ide v prípade podľa § 96 ods. 1 Zákonníka práce: „ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom a jeho následky

Porušenie pracovnej disciplíny je zavineným konaním zamestnanca (aj z nedbanlivosti), pričom preukázanie zavinenia je dôkazným bremenom zamestnávateľa. (Tkáč, V., Matejka,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Pracovná zmluva – podstatné náležitosti, ako ju uzavrieť?

Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zamestnanie cudzinca ako lekára na Slovensku

V tomto článku si zhrnieme možnosti, aké majú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ak chcú zamestnať zdravotníckeho pracovníka – lekára vo svojom zariadení....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Príplatky za prácu cez víkend, sviatok, v noci (mzdové zvýhodnenia)

Právna úprava účinná od 1.6.2023 S účinnosťou od 1.6.2023 platí nasledovné mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a v noci nasledovne: Práca v sobotu Zamestnancovi patrí...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe môže tak zamestnanec, ako aj zamestnávateľ, z akéhokoľvek dôvodu, alebo aj bez uvedenia dôvodu.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK