Pracovné právo

Zodpovednosť zamestnanca a dohoda o hmotnej zodpovednosti

Zákonník práce pozná okrem všeobecnej zodpovednosti zamestnanca aj zodpovednosť osobitnú - zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Zodpovednosť zamestnanca za škodu

Podľa § 186 ods. 2 ZP „Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti, ktorú zamestnávateľ požaduje od zamestnanca, nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zamestnanie cudzinca ako lekára na Slovensku

V tomto článku si zhrnieme možnosti, aké majú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ak chcú zamestnať zdravotníckeho pracovníka – lekára vo svojom zariadení....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Započítanie v pracovnom práve

Započítanie upravuje tak Občiansky ako Obchodný zákonník a uplatňuje sa tak vo vzťahoch medzi občanmi, ako aj podnikateľmi.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Okamžité skončenie pracovného pomeru – čo by ste mali vedieť

Okamžité skončenie je jedným zo spôsobov skončenia pracovného pomeru. Na rozdiel od výpovede sa pracovný pomer končí doručením okamžitého skončenia...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Skončenie pracovného pomeru v kontexte zrušenia zamestnávateľa ako celku

Vzhľadom na ekonomické podmienky a vysokú konkurenciu na trhu často dochádza k zániku právnických osôb ako podnikateľov alebo mnoho osôb...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako zriadiť chránenú dielňu alebo chránené pracovisko?

Chránená dielňa a chránené pracovisko sú účinnými nástrojmi a inštitútmi trhu práce, ktoré pomáhajú zamestnať sa znevýhodneným zdravotne postihnutým občanom. Získaniu statusu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Opätovný neúspešný pokus o nahradenie stravných lístkov

V parlamente sa nachádzala novela zákona, ktorá mala za cieľ doplniť zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK