Pracovné právo

Dohoda o brigádnickej práci študenta

Kto môže uzatvoriť dohodu a aké sú jej náležitosti? Do zmluvného vzťahu so zamestnávateľom na základe dohody o brigádnickej práci študentov (ďalej len...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Je zamestnávateľ povinný vydať pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní?

Ustanovenie § 75 Zákonníka práce upravuje povinnosť zamestnávateľa vydať pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní. Ide o povinnosť zamestnávateľa, ktorá spočíva v určitej forme...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Pracovný čas zamestnanca

Zákonník práce vymedzuje pojem pracovný čas, tak že jeho základnou charakteristikou je osobná dispozícia zamestnanca vo vzťahu k zamestnávateľovi, v...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Peňažné nároky pri smrti zamestnanca

Právna úprava riešenia pracovnoprávnych nárokov v súvislosti so smrťou zamestnanca je kvalitatívne odlišná, v závislosti od toho, či ide o pracovnoprávne nároky zomretého...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Čo v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa?

Platobná neschopnosť zamestnávateľa je nepochybne menej príjemným javom vyskytujúcim sa v pracovnoprávnych vzťahoch. Avšak Zákonník práce a ďalšie právne predpisy upravujú ochranu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Kratší pracovný čas (čiastočný úväzok)

Zákonník práce umožňuje uzatvárať aj pracovné pomery na kratší pracovný čas (tzv. kratší alebo čiastočný úväzok), pričom takto možno uzatvoriť aj...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Flexibilný (pružný) pracovný čas

Pojem flexibilný pracovný čas nie je upravený v Zákonníku práce, hoci Zákonník práce upravuje viacero flexibilných foriem práce. Najvyužívanejšou flexibilnou...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Zodpovednosť zamestnávateľa pri pracovnom úraze a chorobe z povolania

Pracovný úraz zamestnanca alebo choroba z povolania sú následky vznikajúce predovšetkým v dôsledku nezaistenie BOZP, ktoré môžu spôsobiť vznik poškodenia...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK