Apostila diplomu, vysvedčení či výpisu známok

Aktualizované: 02.05.2021 | Vytvorené: 02.05.2021 |

Apostila diplomu, vysvedčení či výpisu známok

Obsah

Overená fotokópia dokladu o vzdelaní   Úradný preklad dokladu o vzdelaní   Postup apostilácie dokladov Cenník  Pozrite si aj naše krátke video ako porebieha apostila 

Častokrát osoby, ktoré študovali na Slovensku, potrebujú použiť svoj doklad o vzdelaní v zahraničí. Za týmto účelom inštitúcie v krajinách Haagskeho dohovoru (zoznam týchto krajín nájdete v sekcii: Apostila a superlegalizácia dokumentovvyžadujú doloženie diplomu, prípadne dodatku k diplomu, tzv. apostily. 

Apostila má formu nálepky, ktorou sa opatrí originál diplomu, vysvedčenie, výpis známok, prípadne dodatok k diplomu. 

Máte záujem apostilovať doklad o vzdelaní či iný dokument? Kontaktujte našu advokátsku kanceláriu.

Overená fotokópia dokladu o vzdelaní 

Overuje sa vždy originál dokladu, čiže pokiaľ sa do zahraničia bude posielať kópia, je potrebné vykonať za účelom jej použitia v zahraničí aj ďalšie kroky. Z originálu diplomu (dodatku k diplomu) s apostilou vydanou Ministerstvom školstva SR sa vyhotoví overená fotokópia u notára. Fotokópiu musí podpísať buď notár alebo notársky kandidát. Pre použitie v zahraničí nie je postačujúce, aby ho podpísala iná pracovníčka notárskeho úradu. Následne sa požiada krajský súd podľa sídla notárskeho úradu o druhú apostilu. 

Úradný preklad dokladu o vzdelaní 

Pre použitie dokladu o vzdelaní v zahraničí môže byť potrebný aj úradný preklad do požadovaného jazyka. Apostila vydávaná Ministerstvom školstva SR alebo krajským súdom je síce dvojjazyčná (slovenčina – angličtina), ale samotný diplom prípadne notárska doložka sú zväčša len v slovenčine. Po zviazaní úradného prekladu s overenou fotokópiou ktorýkoľvek krajský súd nalepí poslednú nálepku apostilly na predmetný dokument. Tým je proces legalizácie dovŕšený. 

Postup apostilácie dokladov

Diplom, vysvedčenie, výpis známok či dodatok k diplomu musí obsahovať pečiatku príslušného orgánu (školy) alebo úradnej osoby a podpis úradnej osoby. POZOR: V prípade dokladov o vzdelaní musí byť dokument podpísaný dekanom či prodekanom

doručíte nám originál dokladu o vzdelaní na našu adresu osobne, poštou či kuriérom (Vaša osobná účasť nie je potrebná)

  • zabezpečíme apostilu na originál dokladu
  • v prípade ak si chcete ponechať originál dokladu a v zahraničí použiť kópiu, vyhotovíme osvedčenú kópiu a zabezpečíme apostilu notára
  • ak budete požadovať aj preklad do iného jazyka, dokumenty úradne preložíme a zabezpečíme apostilu prekladu
  • apostilovaný dokument doručíme na Vami požadovanú adresu

Cenník 

Cena za apostilu diplomu, vysvedčenia či výpisu známok:

  • Akademické dokumenty 140 EUR, pozor teraz zvýhodnená cena na apostilu diplomov či vysvedčení za 92 EUR + súdny poplatok 10 EUR 
  • Ak v zahraničí nechcete použiť originál, je nutné z apostilovaného dokumentu vyhotoviť úradné osvedčenú kópiu a taktiež apostilovať túto notársku kópiu: 92 EUR + súdny poplatok 10 EUR
  • V prípade potreby zabezpečíme úradné preklady a zabezpečíme apostilu aj prekladov, cena za tento úkon je 92 EUR + súdny poplatok 10 EUR

Pozrite si aj naše krátke video ako porebieha apostila 

Naše služby

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.