Apostila rodného listu pre použitie v zahraničí

Pokiaľ potrebujete zahraničným štátnym orgánom predložiť slovenské matričné doklady (rodný list, sobášny list, úmrtný list), je najprv potrebná jeho apostilácia alebo vyššie osvedčenie / (super)legalizácia. Takáto legalizácia môže byť zahraničnými orgánmi vyžadovaná napríklad v súvislosti s podaním žiadosti o pobyt alebo udelenie štátneho občianstva. Postup legalizácie rodného listu si priblížime v dnešnom článku.

V prvom rade je potrebné posúdiť, či v danom prípade bude postačovať apostilácia rodného listu alebo bude potrebná jeho superlegalizácia. 

Apostil (apostille) 

Apostilácia dokumentu je potrebná, pokiaľ sa rodný list má použiť v niektorom zo štátov, ktoré sú členskými štátmi Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (tzv. Haagsky dohovor). Zoznam členských štátov nájdete v sekcii Apostilasuperlegalizácia dokumentov.

V takýchto prípadoch je postup nasledovný: 

 • vyžiadanie rodného listu na matričnom úrade (vyžiadanie prvého originálu je bezplatné, vyžiadane duplikátu je spoplatnené sumou 5,- EUR)
 • opatrenie rodného listu apostilom
 • úradný preklad rodného listu zo slovenčiny do úradného jazyka štátu, v ktorom sa má použiť – zoznam súdnych prekladateľov je k dispozícii tu (výška odmeny je určená cenníkom konkrétneho prekladateľa)
 • osvedčenie súdneho prekladateľa apostilom 

Legalizácia (superlegalizácia) 

Pokiaľ má byť rodný list použitý v štáte, ktorý nepristúpil k Haagskemu dohovoru, bude potrebná jeho superlegalizácia, a to nasledovne: 

 • vyžiadanie rodného listu na matričnom úrade (vyžiadanie prvého originálu je bezplatné, vyžiadane duplikátu je spoplatnené sumou 5,- EUR)
 • osvedčenie rodného listu Okresným úradom (výška poplatku je 10,- EUR)
 • legalizácia rodného listu Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (výška poplatku je 20,- EUR)
 • úradný preklad takto osvedčeného rodného listu zo slovenčiny do úradného jazyka štátu, v ktorom sa má použiť (výška odmeny je určená cenníkom konkrétneho prekladateľa)
 • osvedčenie súdneho prekladateľa na ktoromkoľvek Krajskom súde (výška poplatku je 10,- EUR)
 • overenie rodného listu Konzulárnym odborom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (výška poplatku je 20,- EUR)
 • superlegalizácia rodného listu na veľvyslanectve štátu, v ktorom sa má rodný list použiť akreditovanom pre Slovenskú republiku (výška poplatku závisí od cenníka jednotlivých veľvyslanectiev) 

Cena za apostiláciu

Poplatky

 • Za apostiláciu rodného listu – 102 EUR
 • V prípade potreby vieme zabezpečiť aj úradný preklad rodného listu. Cena prekladov je 30 EUR / normostrana.

Apostilu rodného listu vieme zabezpečiť aj bez Vašej osobnej účasti. Zašlite nám originál rodného listu na adresu našej advokátskej kancelárie a všetko vybavíme za Vás. Apostilovaný dokument následne vieme zaslať poštou či kuriérom na Vami zadanú adresu. 

Z praxe si odporúčame preveriť, aký dátum vydania bude ešte akceptovateľný na mieste, kde rodný list potrebujete použiť. Spravidla sa akceptuje rodný list nie starší ako 90 dní. 

Pozrite si aj naše krátke video čo rozumieme pod apostiláciou dokumentov

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Medzinárodný rodný list

Prečítajte si informácie Ako vybaviť rodný list a pas pre dieťa narodené v zahraničí

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výpis z registra trestov do zahraničia

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Apostilla vodičského preukazu / karty vodiča

Môj syn potreboval apostilovaný preklad vodičského preukazu pre kostarické úrady, v španielčine. Na základe toho mu vydajú tamojší vodičský preukaz,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie