ADZ – je potrebné dokladať výpis z registra trestov?

Otázka:

Podal som si žiadosť o vydanie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania. Oznámil som všetky údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Ústredie práce na vyzvalo na doloženie výpisu z registra trestov, že to bude rýchlejšie. Na základe čoho to prosím žiadajú?

Odpoveď:

V systéme portálu Oversi je pravdepodobne technický problém pri overovaní resp. výpise RT, nevie žiadosť spracovať s osvedčovacou doložkou tak, aby ho Ústredie mohlo použiť na právne úkony. Túto technickú záležitosť musí Ústredie riešiť s portálom Oversi. Ak nechcete čakať na vyriešenie tohto technického problému, odporúčame doručiť výpis RT osoby konajúcej v mene ADZ.