Ako podať návrh na vklad do katastra elektronicky?

Prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk je možné uskutočniť elektornický návrh na vklad aj s prílohami cez službu Podanie návrhu a vklad do katastra nehnuteľnosti. Náležistosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní. Pri elektronickom podaní sa podáva jeden rovnopis návrhu a jeden rovnopis príloh. Ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá kvalifikovaný elektronický podpis. Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a opatrené kvalifikovaným elektronickým podpisom a časovou pečiatkou.

Elektronický návrh na vklad aj s prílohami je možné podať aj priamo na portáli Elektronických služieb katastra nehnuteľností (www.skgeodesy.sk).

Prijatie potvrdenia o podaní zo strany Ústredného portálu verejnej správy automaticky neznamená prijatie na príslušnom okresnom úrade. Potvrdenie o prijatí príslušným okresným úradom bude zaslané po zaevidovaní v systéme.

Zdroj: Okresný úrad