Ako predať polovicu domu a pozemku?

Otázka:

Chcela by som predať podiel ½ domu a pozemku. Kam sam môžem obrátiť? Žijem v Česku a o dom ani pozemok na Slovensku nemám záujem. 

Odpoveď:

Pokiaľ ide o predaj domu a pozemku, ktorého ste podielovým spoluvlastníkom, prichádza ako prvá možnosť do úvahy ponúknuť Vašu polovicu na predaj druhému (ostatným) spoluvlastníkom. Je totiž potrebné v tomto prípade rešpektovať aj predkupné právo ostatných podielových spoluvlastníkov. Pokiaľ by druhý spoluvlastník (alebo ostatní spoluvlastníci, ak je ich viac) súhlasili, spíše sa dohoda o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. Dohoda o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva sa musí následne „zavkladovať“, tzn. doručí sa príslušnému katastrálnemu odboru aj spolu s návrhom na vklad. Ak by nesúhlasili, je možné podať žalobu na súd na vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. O vyporiadaní podielového spoluvlastníctva sa dočítate aj v našom článku: Vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva

Pokiaľ by ostatní spoluvlastníci nechceli Váš podiel kúpiť, môžete ho predať tretej osobe, s ktorou uzavriete kúpnu zmluvu. Samozrejme je možný aj bezodplatný prevod – darovanie.