Ako založiť bezobalový obchod?

Z formulácie činnosti nie je zrejmé, čo bude predmetom „obchodnej činnosti“, t. j. či nepôjde o predaj tovaru, ktorý je z režimu živnostenského zákona vylúčený. Z hľadiska platného živnostenského zákona zrejme ide o voľnú živnosť „Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)“ (poradové číslo 4701), okrem komodít, ktoré sú vylúčené v ustanovení § 3 živnostenského zákona, resp. v osobitných právnych predpisoch, pričom predpokladom pre vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť, je splnenie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti. Pre živnostenský úrad nie je podstatné, či ide o predaj tovaru v obaloch, resp. bez obalov. Nároky, ktoré na prevádzkovanie bezobalového obchodu kladú právne predpisy upravujúce odpadové hospodárstvo, hygienické predpisy a predpisy o metrológii.

Zdroj: Okresný úrad