Ako založiť detské jasle/detské opatrovateľské centrum?

Z hľadiska živnostenského zákona je potrebné ohlásiť voľnú živnosť „Prevádzkovanie jaslí“ (poradové číslo 8501), ktorá je taktiež viazaná na splnenie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti, prípadne voľnú živnosť „Poskytovanie služieb osobného charakteru“ (poradové číslo 9603), v rámci ktorej možno poskytovať podnikateľským spôsobom krátkodobú pomoc pri opatere detí a starších osôb.

Zdroj: Okresný úrad