Ako založiť hudobné vydavateľstvo?

V súvislosti s prevádzkovaním hudobného vydavateľstva sa jedná o voľné živnosti (v zozname voľných živností je pod č. 5901):

  • Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok a v rámci nej možno vykonávať
  • Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
  • Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov:
  • Distribúcia filmov a videozáznamov
  • Producentskú činnosť v oblasti video tvorby, televíznej tvorby, filmovej tvorby
  • Spracovanie záznamov zvuku a obrazu
  • Technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov – zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie, prepis amatérskych filmových materiálov na videokazetu – prevod z jedného do iného formátu
  • Videonahrávky udalostí ako svadby, stretnutia (rutinné, reportážne zachytenie rôznych rodinných udalostí)
  • Vydávanie hudobnín

Poznámka: V rozsahu živnostenského oprávnenia nie je možné vykonávať činnosti napĺňajúce znaky audiovizuálnych diel podľa autorského zákona (zákon č 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov)

Zdroj: Okresný úrad