Ako založiť kaviareň?

Predpokladom pre prevádzkovanie kaviarne je platné osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu“ (poradové číslo 5601), ktoré je viazané na splnenie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti. Pri prevádzkovaní kaviarne je nevyhnutné dodržiavať i ďalšie platné právne predpisy, ktoré patria do kompetencie príslušného regionálneho úradu verejného zdravia, metrologického úradu a ďalšie. Živnostenský úrad dôrazne upozorňuje, že živnostenské oprávnenie s takto formulovaným predmetom podnikania nezahŕňa možnosť vykonávania pohostinskej činnosti podľa § 38 ods. 1 živnostenského zákona a to prípravu jedál a nápojov, ak sa podávajú na priamu konzumáciu; výrobu mliečnej zmrzliny (remeselná živnosť) a výrobu pekárskych a cukrárskych výrobkov (remeselná živnosť).

Zdroj: Okresný úrad