Ako založiť pestovateľskú pálenicu?

Prevádzkovanie pestovateľskej pálenice je činnosť, ktorá nie je živnosťou.

Podľa § 3 ods. 2 písm. p) živnostenského zákona výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu okrem uvádzania liehu do obehu v spotrebiteľskom balení nie je živnosťou.

(Bližšie informácie, napr. podmienky získania oprávnenia nájdete v zákone č. 467/2002 Z. z. zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 1).

Zdroj: Okresný úrad