Ako založiť prekladateľskú agentúru

Otázka:

Chcel by som si založiť prekladateľskú agentúru, ale preklady len zabezpečovať (sprostredkovávať) cez úradných prekladateľov, nie sám prekladať. Akú živnosť musím mať zapísanú keď chcem robiť činnosť prekladateľskej agentúry?

Odpoveď:

Je potrebné si ohlásiť živnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti prekladateľských služieb. Túto činnosť ohlásite na živnostenskom úrade príslušnom podľa sídla právnickej osoby (ak ide o s.r.o.) alebo podľa miesta podnikania fyzickej osoby – podnikateľa. Okrem vyššie uvedenej špecifickej činnosti je však možné vykonávať túto činnosť aj keď sa ohlási všeobecnejšia činnosť Sprostredkovateľské služby v oblasti služieb. 

Pokiaľ si činnosť ohlasujete osobne na živnostenskom úrade, platí sa poplatok 5 EUR. V prípade elektronického podania je podanie oslobodené od poplatku. Živnostenský úrad má 3 pracovné dni na vybavenie vášho podania a vydanie živnostenského oprávnenia. 

Ako sme boli upozornený živnostenským úradom podnikateľ je oprávnený na faktúrach uvádzať len činnosti, na ktoré má vydané živnostenské oprávnenie. Čiže fakturovať môžete len sprostredkovanie týchto služieb, nie priamo prekladateľské služby.“