Ako založiť reklamnú agentúru?

K prevádzkovaniu reklamnej agentúry je možné ohlásiť voľnú živnosť.

Reklamné a marketingové služby (v zozname voľných živností je pod č. 7301), v rámci nej je možné vykonávať:

  • Marketing na mieste priameho predaja, konzultačné služby a v oblasti marketingu
  • Realizácia reklamných kampaní
  • Šírenie reklamy rôznymi spôsobmi (v novinách, v periodikách, v rozhlase, v televízii, na internete a v iných médiách)
  • Výrobu, spracovanie a distribúciu reklamného materiálu
  • Zabezpečenie marketingových kampaní
  • Umiestňovanie vonkajších reklám – billboardy, panely, nástenky, stojany
  • Prenájom reklamných plôch
  • Aranžovanie výkladov, viazanie kytíc a vencov, úpravy výstavných miestností
  • Inzertnú činnosť

Zdroj: Okresný úrad