Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná na splnenie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti. Nie je jednoznačné či je pojmom „firma“ myslený výkon predmetnej činnosti v režime fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá pri žiadosti o živnostenské oprávnenia predkladá i ďalšie doklady. O možnom statuse podnikateľského subjektu poskytnú informácie pracovníci klientskeho centra, ktoré je k dispozícií v pracovných dňoch v časoch zverejnených na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR.

Zdroj: Okresný úrad