Ako zistiť majiteľa nehnuteľnosti?

Podľa § 69 katastrálneho zákona:

Vyžiadaním výpisu z listu vlastníctva v listinnej podobe za príslušný správny poplatok v zmysle zákona o správnych poplatkoch. Bezplatný prístup k údajom katastra nehnuteľností umožňuje katastrálny portál www.katasterportal.sk, ako aj portál www.cica.vugk.sk. Výpis z katastra nehnuteľností z uvedených portálov nie sú verejnými listinami, nie sú použiteľné na právne úkony – majú len informatívny charakter.

Zdroj: Okresný úrad