Ako zistiť predchádzajúcich vlastníkov nehnuteľností?

Podľa § 60 ods. 7 vyhlášky:

Kópiu z listu vlastníctva možno vyhotoviť aj s obsahom predchádzajúcich zápisov ako kópiu originálu listu vlastníctva.

Zdroj: Okresný úrad