Ako zistiť vek stavby?

Povinná osoba na podklade žiadosti o sprístupnenie informácií je oprávnená sprístupniť žiadateľovi, za predpokladu absencie zákonných obmedzení na sprístupnenie informácií v zmysle zákona o slobode informácií, listiny, rozhodnutia, ktoré sa týkajú konkrétnej stavby, samozrejme za predpokladu ich objektívnej existencie. Uvedené listiny, rozhodnutia môžu slúžiť ako podklad pre zistenie veku stavby.

Zdroj: Miestny úrad