Chcem byť kuriér. Akú živnosť potrebujem?

Ak chcete vykonávať kuriérske služby, je možné si ohlásiť voľnú živnosť Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave. Táto činnosť zahŕňa:

Skladovanie a pomocné činnosti v doprave (baliace činnosti, manipulácia stovarom, osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek, realizáciu a obnovu vodorovného dopravného značenia (komunikácií, parkovísk, skladových a výrobných hál), montáž, servis, demontáž (trvalého, dočasného) zvislého dopravného značenia,
poskytovanie organizačno-technických a informačných služieb v doprave, predaj leteckých prepravných služieb).
Prevádzkovanie verejného skladu
Poznámka: Ide o poľnohospodárske komodity, na ktoré možno vydať skladiskový záložný list, t. j. na zrno, obilniny, vrátane kukurice, olejnaté semená, semená strukovín, cukor a zemiaky jedlé neskoré (STN 642211).
Skladovanie a uskladňovanie
Poznámka: V rozsahu tejto živnosti nie je možné vykonávať: Zasielateľstvo (viazaná živnosť).
Vykonávanie odťahovej služby
Poznámka: V rozsahu tejto živnosti nie je možné vykonávať činnosť napĺňajúcu znaky prepravy vecí za podmienok ustanovených v zákone o cestnej doprave (naloženie predmetu služby na ložnú plochu nákladného vozidla).
Sťahovacie služby
Poznámka: V rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať: prenášanie bremien v rámci budovy, prenášanie bremien z vozidla do budovy a naopak, naloženie bremien do vozidla, prevoz z nakládky na vykládku, vyloženie bremien z vozidla, manipuláciu s bremenom z nákladného priestoru vozidla až na miesto určenia v budove.
Kuriérske služby
Poznámka: V rozsahu tejto živnosti nie je možné vykonávať: Univerzálnu poštovú službu a triedenie poštových zásielok v distribučnom stredisku sa vykonáva na základe poštovej licencie v zmysle zákona o poštových službách.
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami (prevádzkovanie lyžiarskych vlekov, prepravu osôb nemotorovými vozidlami (rikšami, záprahovými vozidlami). (zdroj: minv.sk)

Kurierske-sluzby

V prípade záujmu o získanie oprávnenia na túto činnosť nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk