Čo je parcela registra „c“?

Parcelou registra „C“ sa rozumie geometrické určenie a polohové určenie a zobrazenie pozemku v katastrálnej mape. Zdroj: Okresný úrad