Čo je parcela registra „e“?

Parcelou registra „E“ sa rozumie geometrické určenie a polohové určenie a zobrazenie pozemku v mape určeného operátu. Zdroj: Okresný úrad