COVID – Podanie žiadosti o pobyt po uplynutí lehoty bezvízového styku

Otázka:

Môže si občan Srbska, ktorý na Slovensko prišiel oprávnene v rámci bezvízového styku a ktorý mu uplynul 05.10.2020 podať žiadosť o pobyt (trvalý pobyt na 5 rokov, manželka Slovenka) aj najbližšie obdobie? Bol už viackrát na cudzineckej polícii v Trenčíne, avšak nepodarilo sa mu žiadosť podať (1x vyžadovali covid test, druhý krát sa nedostal na rad). Teraz je potrebné sa na podanie objednať cez objednávací systém a najbližší termín je na november (čiže v čase, keď už mu uplynie lehota 90 dní v rámci bezvízového styku). 

Odpoveď:

Podľa § 131i ods. 2 zákona o pobyte cudzincov (Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý legálne vstúpil na územie Slovenskej republiky a nemá udelený pobyt podľa tohto zákona, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.“) je tu stále oprávnene, tak predpokladám, že to možné je.  

Podľa § 131i ods. 2 zákona o pobyte cudzincov (Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý legálne vstúpil na územie Slovenskej republiky a nemá udelený pobyt podľa tohto zákona, je oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky až do uplynutia jedného mesiaca od odvolania krízovej situácie.“).

Podanie žiadosti je možné. 

S účinnosťou od 05.10.2020 sa v súvislosti s uznesením vlády SR č. 587/2020 budú na stránkových pracoviskách oddelení cudzineckej polície vybavovať len tie osoby, ktoré budú objednané online prostredníctvom elektronickej služby. Osoby bez online rezervácie bude možné vybaviť len v odôvodnených prípadoch (osobitný zreteľ, humanitárny dôvod) so súhlasom príslušného Riaditeľa riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície PZ. 

Dňa 02.10.2020 bola na OCP PZ Trenčín rozšírená možnosť online objednania. 

(zdroj: OCP Trenčín)