Dedenie v prvom rade

Otázka:

Boli sme traja súrodenci a zomreli obaja a ostala som len ja. Chcem sa opýtať, či deti mojich zomrelých súrodencov budú dediť ich dedičstvo? Teda keď sme boli traja, ich časti sa rozdelia medzi ich deti? Myslím, že by to tak malo byť, ale právnička mi oznámila, že ja ako jediné živé dieťa mám dediť viac ako deti mojich súrodencov.

Odpoveď:

Ak nededí dieťa poručiteľa v prvej dedičskej skupine, lebo napríklad zomrelo, dedia po ňom jeho podiel jeho potomkovia (jeho deti, poručiteľovi vnuci). Čiže pokiaľ zomreli Vaši súrodenci, ich podiely sa rozdelia medzi ich deti. Deti zomrelého dediča si však rozdelia iba podiel, ktorý pripadol na ich otca / matku. Ak napríklad ste boli traja súrodenci a každý dedil 1/3 a Vaša zomrelá sestra / brat mali dve deti, nadobudnú tieto deti každé 1/6 z dedičstva (polovicu z 1/3). 

Vo Vašom prípade ide o dedenie zo zákona v prvej skupine, kedy dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Dedenie zo zákona v prvej dedičskej skupine vyplýva z § 473 Občianskeho zákonníka. 

Uvedené potvrdzuje aj odborná právna literatúra (Vojčík, P.: Občiansky zákonník Komentár. Iura Edition, 2015), ktorá hovorí: „…keď poručiteľovo dieťa nededí napríklad preto, lebo zomrelo, alebo nie je spôsobilé dediť, alebo dedičstvo odmietne, po ňom uvoľnený podiel pripadne jeho žijúcim deťom (vnukom poručiteľa), ktoré sa oň podelia rovnakým dielom. V prípade, keď nededí ani vnuk (vnučka) poručiteľa, uvoľňuje sa tým podiel, ktorý by mu inak pripadol, pre jeho dieťa, t.j. pre pravnuka poručiteľa.“