Doopatrovanie rodiča za dom

Otázka:

Matka 5 detí chce pre svoju dcéru, ktorá sa o ňu stará z dôvodu, že je pripútaná na lôžko, vo svojej záveti sa vyjadriť tak, aby dcéra, ktorá ju opatruje, mohla užívať rodinný dom bez obmedzenia.

Odpoveď:

Závet predstavuje poslednú vôľu poručiteľa a umožňuje poručiteľovi rozhodnúť, ako sa bude nakladať s jeho majetkom po jeho smrti. Poručiteľ môže prostredníctvom závetu rozhodnúť o celom majetku alebo iba o určitej časti. Avšak musí byť v závete jasne definované, či ide o celý majetok alebo iba o časť a taktiež komu konkrétne odkazuje svoj majetok. Veľkou výhodou závetu je, že poručiteľ má možnosť disponovať so svojím majetkom až do svojej smrti a teda môže zmeniť okruh dedičov, ktorí by dedili po poručiteľovi zo zákona.

Ak však môže po poručiteľovi dediť viacero dedičov, je dôležité spomenúť, že nie je možné zabudnúť na vydediť svojho potomka len zo zákonných dôvodov, k čomu je potrebná listina o vydedení a definovanie dôvodu, z ktorého pristúpil poručiteľ k vydedeniu daného dediča. Zároveň je potrebné podotknúť, že v listine o vydedení musí jasne uviesť, či sa vzťahujú účinky vydedenia aj na potomkov vydedeného dediča.