Dotácia na nájomné z dôvodu koronavírusu

Otázka:

Máme s.r.o. venujúcu sa na Slovensku technickej podpore (zákazníkom produktov, ktoré si v zahraničí od našich partnerských spoločností kúpia zákazníci).  

Na Slovensku máme prenajaté priestory a od decembra 2020 mame naše kancelárie zavreté, nakoľko sme našich zamestnancov nechali pracovať z domu (aj keď to v tom čase ešte nebolo povinné). Do prenajatých priestorov nám koneční spotrebitelia nechodili, technická podpora (naše služby) sa im poskytovali cez email a telefonicky.  

Keďže zatvorenie firmy bolo iba vládou odporúčané a nie zakázané, chcela som sa opýtať či si môžeme nárokovať na dotáciu nájomného za priestory, ktoré máme už niekoľko mesiacov prázdne, keďže zamestnanci pracujú z domu?

Odpoveď:

Podľa uvedených informácií sa vo Vašom prípade nejedná o prevádzku s priamym kontaktom s konečným spotrebiteľom.

Dotácia sa viaže len na prevádzky, ktoré boli povinne zatvorené, alebo došlo k zákazu vstupu verejnosti do prevádzky, pričom tento vstup je pre prevádzku hlavnou činnosťou. 

Ponechanie zamestnancov na homeoffice nie je oprávnenou podmienkou pre nárok na dotáciu na nájomné.