Je možné prideľovať príslušníkov tretích krajín cez agentúru dočasného zamestnávania v ČR?

Otázka:

Je možné prideľovať príslušníkov tretích krajín cez agentúru dočasného zamestnávania v ČR, alebo je tam nejaké obmedzenie (napr. ako na Slovensku, že ADZ musí pôsobiť na trhu aspoň 3 roky)?

Odpoveď:

Uvádzame informácie k prideľovaniu príslušníkov tretích krajín agentúrou v ČR, ktorú sme obdržali od spolupracujúcej kancelárie v ČR:

 „K Vašemu dotazu Vám sděluji, že v České republice je agentura práce oprávněna dočasně přidělovat k výkonu práce u uživatele také cizince (tedy osoby mimo EU) s pracovním oprávněním s výjimkou vyplývající z ustanovení § 1 nařízení vlády č. 64/2009. Omezení spočívající v délce působení agentury práce na trhu v České republice není zavedeno.“