Kedy treba ohlásenie drobnej stavby?

Podľa § 55 ods. 2 písm b) stavebného zákona: „Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie.“

Pre drobné stavby postačuje ohlásenie, ak sú kumulatívne splnené podmienky, že ide o stavbu, ktorá plní doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, a súčasne nemôže podstatne ovplyvniť životné prostredie v negatívnom zmysle. Drobné stavby definuje ust. § 139b ods. 7, ods. 8 stavebného zákona.

Zdroj: Miestny úrad