Koľko trvá zápis stavby do katastra?

Podľa § 43 ods. 1 písm. b) a § 43 ods. 3 katastrálneho zákona: Okresný úrad vykoná zápis do 60 dní odo dňa začatia konania o zázname. Ak bol návrh na vykonanie záznamu podaný prostredníctvom elektronického formulára, okresný úrad vykoná záznam do 30 dní od doručenia návrhu na vykonanie záznamu. Zdroj: Okresný úrad