Koronavírus a neplatené voľno

Otázka:

Zdravím, mám otca dôchodcu a stále pracuje ako údržbár v domácnostiach, kde sa môžu nachádzať potencionálni nakazení. Má právo a nárok žiadať od zamestnávateľa neplatené voľno na vlastnú ochranu, keďže je senior braný ako riziková skupina? Zamestnávateľ sa mu vyhráža.

Odpoveď:

Podľa § 141 ods. 3 Zákonníka práce „Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi:

  1. ďalšie pracovné voľno z dôvodov podľa odseku 2 s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy,
  2. pracovné voľno z iných dôvodov ako podľa odseku 2 s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy,
  3. pracovné voľno na žiadosť zamestnanca s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy,
  4. pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje.“ 

Podľa odbornej právnej literatúry (Švec, M.; Toman, J.: Zákonník práce – komentár. Wolters Kluwer 2019): „tzv. neplatené voľno podľa § 141 ods. 3 ZP nie je nárokové (jeho poskytnutie je fakultatívne), je na rozhodnutí zamestnávateľa, či ho poskytne alebo nie. 

Z uvedeného vyplýva, že s neplateným voľnom musí zamestnávateľ súhlasiť. 

Na druhej strane však upozorňujeme na to, že zamestnávateľ je povinný utvárať pracovné podmienky zaisťujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a zachovanie zdravia. 

Ak zamestnanec nechce naďalej vykonávať prácu, má tiež možnosť aj bez uvedenia dôvodu dať výpoveď z pracovného pomeru

Prečítajte si aj: Práva a povinnosti zamestnancov a zamestnávateľov počas koronavírusu