Koronavírus – do akej doby je zamestnávateľ povinný doplatiť nevyplatenú mzdu?

Otázka:

Dobrý deň, potreboval by som sa spýtať či viete poradiť v mojej situácii. Som zamestnaný v stavebnej firme a náš majiteľ ako opatrenie na krízu nám vyplatil výplatu 60% z celkovej sumy, ktorú sme mali dostať (čistá mzda + diéty), i keď niektorí ľudia + ja mali odpracovaní fond na 100%, tento krok ohlásil cca 1 deň alebo 2 dni pred výplatou a mailom uistil, že zvyšok výplaty sa doplatí časom. Ako rozumiem, že je kríza a faktúry sa neplatia tak ľahko, mám  pochopenie. Ale chcel som sa spýtať, môže zamestnávateľ takto spraviť a je dáka lehota, dokedy musí zvyšok výplaty doplatiť (mesiac, 2 týždne atď.) a môže siahnuť i na diéty a cestovné svojvoľne? Všetko je vo výplatnej páske vypísané ako má byť. Žiadne peniaze nie sú po mimo.

Odpoveď:

Podľa Zákonníka práce má byť zamestnancom vyplatené všetko, na čo majú nárok v zmysle pracovnej zmluvy v lehote na výplatu mzdy uvedenej v pracovnej zmluve. Pokiaľ tak zamestnávateľ neurobí, dostáva sa do omeškania a zamestnanec má (okrem vymáhania nevyplatených nárokov súdnou cestou) právo okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnávateľom. Zamestnanec môže okamžite skončiť svoj pracovný pomer z dôvodu, ak zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti.“