Koronavírus – ktoré prevádzky musia zostať zatvorené?

Otázka:

Mám stánok na výrobu a predaj 100% ovocných štiav a pečiva Fornetti. Nie je tam žiadne sedenie a zákazníci si tovar berú so sebou. Musím ho mať pre Coronavírus zatvorený?

Odpoveď:

V prípade maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby je potrebné vychádzať z aktuálnych Opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození zdravia.

Opatrením číslo OLP/2596/2020 boli s účinnosťou do 16.03.2020 od 6:00 hod. uzatvorené maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem výnimiek, ktorú sú v tomto opatrení uvedené. Výnimka sa vzťahuje aj na prevádzky verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením.

Okrem toho bola predmetným opatrením zakázaná prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením, avšak tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky). 

V prípade dodržania vyššie uvedených podmienok je teda možné v prevádzke stánku pokračovať. 

Odporúčame sledovať aktuálne opatrenia na úradnej tabuli Úradu verejného zdravotníctva.