Kto sa uvedie ako navrhovateľ v návrhu do obchodného registra?

Otázka:

Koho mám uviesť v návrhu do obchodného registra v kolonke „navrhovateľ“?

Odpoveď:

Ako navrhovateľ sa v návrhu do obchodného registra uvedie osoba oprávnená v mene spoločnosti konať a teda oprávnená daný návrh podpísať. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným to bude konateľ. V prípade akciovej spoločnosti zas člen predstavenstva. Od toho, ako konajú (či spoločne alebo samostatne) závisí, či musia návrh podpísať viacerí alebo len jeden štatutár.  

Štatutár sa môže dať zastúpiť a návrh do obchodného registra tak zaňho môže podať aj splnomocnená osoba. Do obchodného registra je potom potrebné doložiť aj plnú moc.

Upozorňujeme, že pri návrhu na prvozápis musia konať všetci štatutári spoločne a to aj, ak by podľa spoločenskej zmluvy boli oprávnení konať každý zvlášť. Čiže je návrh na zápis spoločnosti musia podpísať všetci. Ak by návrh na prvozápis spoločnosti podávala splnomocnená osoba, musela by mať plnú moc od všetkých štatutárov.